17 września 2020

Soja nie jest uprawiana w Polsce masowo w Polsce, a szkoda, bo ta roślina ma wiele zalet!


Dziesięcioletnie doświadczenia w jej uprawie na Opolszczyźnie przyniosły efekty, które zademonstrowano 11. września na dziesiątych już Dniach Soi w Głubczycach.

Doświadczenia prowadzone w ramach projektu „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi w warunkach Polski przez konsorcjum PolSoja przekonały o ekonomicznej opłacalności uprawy tej rośliny. Top Farms Głubczyce, jako jeden z członków konsorcjum, stale promuje i przybliża rolnikom technologie uprawy tej cennej rośliny.

Widząc potrzebę budowania krajowej bazy białka paszowego, zainicjowano działania zmierzające do zastąpienia połowy genetycznie modyfikowanej importowanej soi polską soją wolną od GMO. Ogromną rolę w tym procesie odegrali opolscy naukowcy i rolnicy, którzy dziewięć lat temu, jako pierwsi w kraju, zaczęli prowadzić doświadczalne plantacje tej ciepłolubnej rośliny.

X Dni Soi, współorganizowane przez Top Farms Głubczyce razem z COBORu SDOO w Głubczycach były okazją do spotkania praktyków i miłośników uprawy soi.

Jak co roku, pierwsza część spotkania była poświęcona wykładom nt. technologii uprawy soi, oferty rynkowej nasion oraz przyszłości uprawy soi w Polsce i na świecie. Podkreślano znaczenie tej zapomnianej rośliny i potrzebę budowania polskiej bazy białka paszowego. Marcin Markowicz z Top Farms Głubczyce przekonywał do soi, tłumacząc najważniejsze zagadnienia z agrotechniki jej uprawy.

Następnie na polach SDOO Głubczyce zaprezentowano szeroką gamę odmian soi.

Spotkaniu towarzyszyły liczne dyskusje i wymiana doświadczeń. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zawitało mniej gości niż w latach ubiegłych. Niemniej dziękujemy wszystkim przybyłym i już zapraszamy na kolejne Dni Soi za rok.