12 maja 2020

Symbiotyczny model współpracy na polskiej wsi

Polecamy wywiad z Prezesem Grupy Top Farms, p. Tomaszem Zdziebkowskim, który wymienia zalety symbiotycznej współpracy gospodarstw indywidualnych z przedsiębiorstwami rolnymi.

„Top Farms jest gospodarstwem rolnym, które pod względem profilu działalności nie różni się od innych gospodarstw. Jedyna różnica to skala, gdyż gospodarujemy na ok. 30 tys. ha. 25 lat funkcjonowania w Polsce nauczyło nas, że takie firmy jak nasza muszą robić znacznie więcej w stosunku do naszego otoczenia gospodarczego i społecznego, gdyż to właśnie na takich przedsiębiorstwach, w dużej mierze, spoczywa odpowiedzialność za to jakie będzie polskie rolnictwo. Współpraca z gospodarstwami partnerskimi oraz otoczeniem lokalnym, w ramach tzw. Modelu symbiotycznego, to nasza autorska inicjatywa, która zrodziła się z jednej strony ze względu na wspomniane wcześniej rozumienie roli dużego przedsiębiorstwa , a z drugiej strony oparte jest na naszym postrzeganiu polskiego rolnictwa, z jego unikalną strukturą agrarną, w której jest miejsce zarówno dla mniejszych, jak i większych gospodarstw. Nie można też zapomnieć, że współpraca pomiędzy wiodącymi, dużymi gospodarstwami a partnerskimi, rodzinnymi firmami to przede wszystkim dobry biznes, który daje szereg korzyści obu stronom.

– Jakie wymieniłby Pan korzyści z takiej formy działania – na tle innych opcji – dla firmy Top Farms, a jakie dla rolników? Jak przekonujecie kolejne gospodarstwa do kooperacji z Top Farms? Jaki macie Państwo odzew z rynku?

Korzyści dla gospodarstwa partnerskiego to przede wszystkim dostęp do kapitału, rynków zbytu, najnowszych technologii i technik agrarnych, którymi dysponuje Top Farms. Dla nas współpraca z gospodarstwem partnerskim to dodatkowe zaplecze produkcyjne, możliwość zwiększenia skali, rozwinięcia asortymentu, pełniejszego wykorzystania naszego parku maszynowego.
Nie powadzimy akwizycji tego modelu wśród rolników, a raczej rozmawiamy z tymi, którzy mają z nami styczność na innych polach, i z tej styczności wynika ciekawość naszych rozwiązań. Zachęcamy ich do przetestowania takiej współpracy na mniejszą skalę i sprawdzenia czy to się opłaca. Jak rolnik raz spróbuje, to najczęściej współpraca z Top Farms staje się stałym elementem gospodarowania.”

Artykuł  Współdziałanie gospodarstw rodzinnych z wielkotowarowymi