8 października 2019

Minister Emilewicz i Przedstawiciele Top Farms przy zbiorniku retencyjnym w miejscowości Szczodrzykowo

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii w Jagrolu

6 października br. Jagrol, jedną z spółek Grupy Top Farms, w Pierzchnie w Wielkopolsce, odwiedziła Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Prezes Top Farms, Tomasz Zdziebkowski powitał Panią Minister i wraz z przedstawicielami Jagrolu, Prezesem Pawłem Kaczmarkiem i Stefanem Jankowiakiem oprowadził po przedsiębiorstwie, pokrótce przybliżając jego profil i historię.

Model Symbiotyczny – przyszłość gospodarstw rodzinnych i wielkotowarowych

Podczas spotkania poruszane były kwestie nowoczesnego rolnictwa, w tym MODELU SYMBIOTYCZNEGO, którego prekursorem jest właśnie firma Top Farms. Ten innowacyjny model współpracy gospodarstw wielkotowarowych z mniejszymi gospodarstwami partnerskimi opiera się na zintegrowanym systemie organizacyjno-zarządczym, kompleksowości działań, skutecznym wykorzystaniu kapitału i zwiększeniu marżowości oraz transparentności produkcji, a także na budowaniu wzajemnego zaufania i dzieleniu się wiedzą. Wiedza, którą dysponują duże firmy towarowe takie, jak Top Farms, staje się coraz bardziej dostępna dla gospodarstw rodzinnych. Mniejsze gospodarstwa, w symbiozie z towarowymi, mogą bezpiecznie budować swoje kompetencje i specjalizację w uprawach lub rozwijać nowoczesne usługi jak np. wynajem maszyn w ramach usług dla wiodącego przedsiębiorstwa.

Stefan Jankowiak wręcza Minister Emilewicz pamiątkowy album

Więcej wiedzy na hektar

Przedstawiciele Top Farms podkreślali, że szerzenie wiedzy na wsi jest kluczem do podniesienia konkurencyjności w polskim rolnictwie. Realizując tę ideę, firma podjęła współpracę m.in. z Polską Akademią Nauk, powołując do życia AKADEMIĘ TOP FARMS – projekt edukacyjny, łączący kompetencje badawcze i uznaną pozycję naukową Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz wiedzę agrotechniczną, zasoby technologiczne, infrastrukturę i pozycję rynkową Grupy Top Farms. Celem projektu jest umożliwienie praktykom rolnictwa podniesienia ich kwalifikacji.

Sposób realizacji wyzwań stojących przed przemysłem rolnym

Prezes  Jagrolu  Paweł Kaczmarek,  omówił wybór optymalnych technologii rolniczych i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego z wykorzystaniem zasad biologizacji. Zgodnie z fundamentami rolnictwa biologicznego firma podejmuje działania, które wpływają konserwująco na glebę, niwelując negatywne skutki uprawy intensywnej.  Uprawia rośliny poplonowe, wzbogacające glebę i stanowiące cenne źródło pożywienia dla pszczół, pielęgnuje i nasadza drzewa w granicach pól, będące siedliskiem wielu gatunków zwierząt, w tym objętego ochroną błotniaka łąkowego z rodziny jastrzębowatych, rozszerza płodozmian o rośliny strączkowe, ograniczające nazwożenie przez wiązanie azotu atmosferycznego, prowadzi zmienne wapnowanie, dostosowane dla stanu zasobności gleby i odpowiedzialnie gospodaruje resztkami pożniwnymi. Wdrażając nowoczesne standardy rolnicze oparte o techniki biologiczne, dba o zdrową i wydajną glebę dla przyszłych pokoleń.

Odpowiedzialność społeczna

Przedstawiciele Top Farms przedstawili również jak odpowiedzialność społeczna firmy przekłada się na praktyczne działania.  Firma od lat tworzy stabilne miejsca pracy dla całych rodzin, ponad 1,5 tys. w całej Polsce. Duża część pracowników, często wywodzących się jeszcze z dawnych gospodarstw państwowych, jest związana z firmą od początku, od 25 lat. Top Farms wspiera lokalne organizacje, m.in. Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych „Tacy sami”, dofinansowuje domy kultury, młodzieżowe kluby sportowe, parafie, szkoły, gminy, straż pożarną etc. Podejmując inwestycje w lokalną infrastrukturę, remontuje drogi, dba o zabytki i środowisko naturalne.

Wielowymiarowa działalność firmy Top Farms, pozostająca w symbiozie społecznej i ekonomicznej z ekosystemem, otwiera drogę do powszechnego zwiększenia wartości produkcji, a tym samym do zwiększenia dobrobytu na wsi. Dzielenie się wiedzą i wspólne modele biznesowe,w ramach których gospodarstwa rodzinne, we współpracy z towarowymi wprowadzają nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe uprawy, integrują systemy zarządzania, czy wspólnie inwestują w nawadnianie i nowe technologie, to możliwa do realizacji wizja przyszłości polskiego rolnictwa. Podejmowanie działań mających na celu rozwój społeczny, wspieranie lokalnych inicjatyw, inwestowanie w młodzież i podnoszenie kwalifikacji praktyków rolnictwa poprzez wymianę wiedzy z polską nauką, pozwala na rozwój wsi wielofunkcyjnej zapobiegając zagrażającym polskiej wsi procesom dezagraryzacji i depopulacji.

Na zdj. od lewej: Tomasz Zdziebkowski, Sebastian Bartosik, Minister Jadwiga Emilewicz, Stefan Jankowiak, Paweł Kaczmarek przed siedzibą Jagrol w Pierzchnie