30 października 2001

W 2001 roku Spółka Top Farms nabyła udziały w spółce Agros Farmy i Młyny Sp. z o.o. i od tego momentu działa pod nazwą Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.