Top Farms Wielkopolska
Logo

Spółka Top Farms Wielkopolska gospodaruje na gruntach rolnych zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach gmin: Czempiń, Kościan, Kamieniec, Gostyń, Poniec, Piaski, Stęszew i Krzywiń. Działalność firmy koncentruje się na produkcji zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz ziemniaków. Produkujemy również znaczące ilości kwalifikowanego materiału siewnego głównie zbóż, ale także roślin wysokobiałkowych oraz drobnonasiennych.

Top Farms Wielkopolska jest także znaczącym w kraju producentem mleka. Firma posiada stado liczące blisko 1400 sztuk bydła mlecznego, dzięki czemu sprzedaje rocznie ponad 7,3 miliona litrów najwyższej jakości mleka .

 

W swojej strukturze mamy również sady objęte programem integrowanej ochrony, położone w miejscowości Głuchowo. Łączna powierzchnia nasadzeń wynosi blisko 30 ha, z czego:
jabłka – 20 ha
czerwona porzeczka – 6 ha
cukinia – 1 ha
bataty – 1 ha

 

Z zebranych owoców tłoczymy naturalne i pyszne soki znane pod marką SOGO. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę www.soksogo.pl.

Top Farms Wielkopolska słynie również z produkcji wysokiej jakości spirytusu surowego, głównie żytniego. Spirytus ten wykorzystywany jest przez wiodących producentów wódek. Działające gorzelnictwo firmy produkuje spirytus przy zachowaniu tradycyjnych technologii.

Nadrzędną dewizą Top Farms Wielkopolska jest jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Produkcja w firmie prowadzona jest zgodnie z kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych, systemem Integrowanej Produkcji. Dbamy o środowisko poprzez uzupełnianie pasów zieleni śródpolnej oraz tworzenie nowych alei przydrożnych, które są doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt. Nowe pasy zieleni stanowią uzupełnienie dla pasów zadrzewień założonych w połowie XIX-tego wieku przez generała Dezyderego Chłapowskiego.

W 2011 roku w spółce wyodrębniona została działalność Doświadczalnictwa odmianowego, a także obszar dotyczący nowych produktów nawozowych i chemicznych. Dzięki współpracy z hodowcami oraz koncernami produkującymi nawozy i środki ochrony roślin możemy prowadzić działania w sposób zgodny z metodyką podstawowych jednostek badawczych w Polsce.

Część doświadczeń prowadzona jest wspólnie z odbiorcami surowców produkowanych przez firmę. Spółka dysponuje najwyższej jakości sprzętem rolniczym, a także nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych surowców Top Farms Wielkopolska może poszczycić się współpracą z największymi przetwórcami rolno-spożywczymi na rynku, będącymi jednocześnie dla Spółki odbiorcami największych partii towarów.

 

 

Produkcja materiału siewnego

Produkcja materiału siewnego jest dominującą gałęzią produkcji zbóż. Nasiennictwo zbóż stanowi areał blisko 2 tys. ha. Reprodukcja prowadzona jest w zakresie odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jarego, jęczmienia ozimego i jarego, oraz okazjonalnie żyta i owsa.

 

Dobór odmian opiera się na współpracy z czołowymi hodowcami Polskimi jak i zagranicznymi, przy czym zasadniczym źródłem informacji do ostatecznego wprowadzenia odmiany do reprodukcji w grupie są wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych przez spółkę. Materiał doświadczalny badany jest zarówno pod kątem adaptacji do warunków klimatyczno glebowych danego regionu, jak również analizowana jest przydatność surowca do określonego sektora jakościowego.

 

Dodatkowo produkujemy również łubin, groch oraz facelię błękitną. Reprodukcja ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i sprzedaży przez siostrzaną spółkę Top Farms Agro Sp. z o.o.

 

Produkcja nasienna spełniająca ponadstandardowe normy jakościowe, jest możliwa dzięki wykorzystaniu dużego areału jakimi zarządza spółka. Posiadając wiedzę o planowaniu płodozmianu i właściwym doborze stanowisk do produkcji nasiennej oraz nowoczesne technologie, zapewniajmy doskonałe warunki dla rozwoju kwalifikowanego materiału siewnego. W celu zapewnienia najwyższego poziomu kontroli jakości, w spółce funkcjonuje kilka systemów jakościowych, które nadają  procesowi  produkcji możliwość identyfikacji każdego etapu wytwarzania dla każdej partii nasion.

Hodowla zwierząt

Top Farms Wielkopolska jest także znaczącym w kraju producentem mleka. Firma posiada stado liczące blisko 1400 sztuk bydła mlecznego pozwalające na roczną sprzedaż mleka ponad 7,3 miliona litrów mleka najwyższej jakości.

Krowy mleczne oraz młodzież utrzymywane są w Starym Gołębinie.

 

Struktura stada TFW:

 • 700 szt. – krowy mleczne rasy HF,
 • 700 szt. – młodzież żeńska (w tym jałówki cielne).

 

Zastosowanie nowych technologii pozwoliło na zmniejszenie nakładów i kosztów pracy, a przede wszystkim poprawiło dobrostan zwierząt. Odchowujemy materiał żeński hodowlany i rocznie oferujemy do sprzedaży około 50 sztuk wysokiej klasy jałówek cielnych o genotypie HF. Większość z oferowanych jałówek zacielonych jest nasieniem seksowanym z firmy Top Gen (spółki należącej do grupy Top Farms) gwarantującym uzyskanie z urodzenia 90% potomstwa żeńskiego.

 

Naszym celem jest wyprodukowanie krów zdolnych przez długi czas produkować duże ilości mleka o dobrym składzie i wysokiej zawartości białka.

 

Nasze jałówki w różnych kategoriach wiekowych wielokrotnie nagradzano na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rośliny Kombajnowe

Dział Roślin Kombajnowych, w ramach produkcji roślinnej Top Farms Wielkopolska, zajmuje się produkcją zbóż, rzepaku ozimego oraz produkcji nasiennej. Organizacyjnie i technologicznie, dział jest integralnie związany z produkcją roślinną w Top Farms Filia w Siedlisku oraz produkcją roślin kombajnowych w spółce Jagrol.

 

Rośliny kombajnowe w Top Farms Wielkopolska zajmują łącznie areał blisko 8 tys. ha.

 

Produkcja rzepaku ozimego wynosi blisko 10 tysięcy ton nasion. W trakcie zbioru i przechowywania, surowiec podlega ścisłej kontroli i ocenie jakościowej. By otrzymywać surowiec o jak najwyższej jakości, stawiamy na nowoczesne odmiany o najlepszych cechach użytkowych.

 

W zakresie produkcji zbóż dominują zboża nasienne, które stanowią areał blisko 2 tys. ha. Reprodukcja prowadzona jest w zakresie odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jarego, jęczmienia ozimego i jarego oraz okazjonalnie żyta i owsa. Inne gatunki to łubin, groch oraz facelia błękitna. Reprodukcja ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i sprzedaży przez siostrzaną spółkę Top Farms Agro Sp. z o.o.

 

Kolejnym kierunkiem działalności produkcyjnej w Dziale Roślin Kombajnowych jest wytwarzanie zbóż jakościowych, głównie pszenicy ozimej. Produkcja ziarna pszenicy konsumpcyjnej wynosi corocznie blisko 14 tys. ton.  Żyto, pszenżyto i jęczmień są częściowo produkowane na cele jakościowe, a pozostała część przeznaczana jest na cele paszowe.

 

Planowanie jak i cały proces technologii produkcji, oparty jest na zasadach zgodnych z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i Integrowanej Ochrony Roślin w celu uzyskiwania wysokiej jakości produktów. Bezpieczeństwo produkcji w Top Farms Wielkopolska potwierdzają m.in.certyfikaty jakościowe Global Gap (pszenica, ziemniaki, cukinia, jabłka)

Rośliny paszowe

Oddział Roślin Paszowych zajmuje się produkcją w celu zapewnienia pasz oraz ściółki na potrzeby produkcji zwierzęcej i jest organizacyjnie powiązany z równoległą działalnością prowadzoną w spółce Jagrol. Dodatkowo, część produkcji kukurydzy ziarnowej dostarcza produktu do sprzedaży wolnorynkowej.

 

Struktura gatunkowa roślin paszowych przedstawia się następująco:

 • kukurydza wykorzystywana do produkcji kiszonki, LKS, CCM oraz na ziarno,
 • lucerna,
 • trawy łąkowe – zbiór na kiszonkę oraz na siano.

 

Ponadto, w ramach tej działalności, odpowiadamy  za zbiór i przygotowanie słomy oraz zajmujemy się gospodarką nawozów organicznych w spółce.

Burak cukrowy

Buraki cukrowe produkowane są na areale blisko  900 ha. Corocznie spod naszych kombajnów wychodzi ponad 50 tys. ton wysokiego gatunku surowca.

 

Większość uprawy prowadzona jest  w systemie tradycyjnym, orkowym. Częściowo wykorzystujemy również uproszczenia w uprawie, z zastosowaniem agregatu do uprawy głębokiej. Wspólnie z cukrowniami prowadzimy szereg doświadczeń rozwijających technologię produkcji buraków cukrowych w warunkach Wielkopolski.

 

Zbiór i załadunek buraków odbywa się przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn w optymalnych terminach uzależnionych od harmonogramu dostaw surowca do cukrowni.

Ziemniak

Zarówno organizacyjnie jak i technicznie, Oddział Ziemniaka jest powiązany z działem macierzystym tej uprawy w spółce Jagrol, należącej do grupy kapitałowej Top Farms. Uprawiane w Top Farms Wielkopolska ziemniaki przeznaczone są na frytki, a ich odbiorcami są renomowani producenci.

Owoce/Sady

Sady wchodzące w skład struktury organizacyjnej Top Farms Wielkopolska położone są w miejscowości Głuchowo.

 

Łączna powierzchnia nasadzeń wynosi blisko 30 ha w tym:

 

 • Jabłonie – 20 ha
 • Czerwona porzeczka 6 ha
 • Cukina 1 ha
 • Bataty 1 ha

 

Cały sad już od lat 90-tych objęty jest programem integrowanej ochrony, którego wdrażanie odbyło się tu jako jedno z pierwszych w Polsce.  Cechą wyróżniającą tę działalność w Top Farms Wielkopolska jest dziś produkcja zdrowych owoców oraz soków, tłoczonych nowoczesnej linii produkcyjnej.

 

Zapraszamy właścicieli sklepów, hurtowni, klientów indywidualnych i wszystkich, którzy cenią sobie zdrowe odżywianie.  Naszą marką są Soki i inne produkty  SOGO.

Mechanizacja

Dział Mechanizacji Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem w niezbędne usługi rolnicze pozostałych działów produkcyjnych firmy. Podstawowym zadaniem działu jest utrzymanie posiadanych maszyn i urządzeń w ruchu.

 

Ponadto zajmujemy się:

 • poszukiwaniem sprzętu mogącego zrealizować nowe zadania stawiane przez poszczególne działy produkcyjne,
 • zakupami sprzętu niezbędnego do obsługi poszczególnych działów produkcyjnych,
 • zakupami materiałów eksploatacyjnych i naprawami posiadanych maszyn,
 • poszukiwaniami, zawieraniem umów i rozliczaniem umów z firm usługowych wykonującymi prace zlecone na zewnątrz,
 • zawieraniem i kontrolą umów dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń od firm zewnętrznych,
 • analizą kosztów użytkowania maszyn,
 • analizą przyszłych potrzeb działów produkcyjnych w zakresie mechanizacji oraz analizą przyszłych potrzeb działu mechanizacji.

 

Do wykonywania zadań dział mechanizacji posiada:

 • grupę wykwalifikowanych operatorów i mechaników,
 • warsztaty mechaniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiające wykonanie większości napraw spełniające normy 5s
 • ciągniki między innymi John Deere, New Holland, Case
  maszyny uprawowe i siewniki
 • opryskiwacze
 • inne niezbędne maszyny takie jak : ładowarki, przyczepy transportowe, maszyny zielonkowe, rozsiewacze nawozów, pługi oraz szeroką paletę urządzeń do obsługi zgodnie z założeniami rolnictwa precyzyjnego.