9 lutego 2021

Z ogromną radością informujemy, że Grupa Top Farms, po spełnieniu wymagań i ich weryfikacji, jako pierwsze gospodarstwo rolne w Polsce, uzyskała tytuł Ambasadora Biologizacji Fundacji Terra Nostra.

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zajmuje się szerzeniem idei biologizacji w celu wdrażania do praktyki rolniczej rozwiązań zwiększających bioróżnorodność, poprawiających żyzność gleby oraz stan i jakość wód, a także wpływających na podnoszenie jakości i zdrowotności płodów rolnych, jak i na redukcję śladu węglowego produktów rolno-spożywczych.

Biologizacją rolnictwa, w największym skrócie to zespół procesów, metod i czynności poprawiających kondycję gleby, zwiększających jej żyzność poprzez przyrost materii organicznej (próchnicy), umożliwiających zbilansowanie składników gleby i dobór odpowiedniej agrotechniki oraz środków do produkcji – obniżenie do koniecznego minimum syntetycznych środków na rzecz naturalnych. Biologizacja, w tym działania na rzecz bioróżnorodności, niesie szereg korzyści dla środowiska naturalnego – to m.in. ochrona wód, gleb i zwierząt, jak i forma kultywowania najlepszych tradycji rolniczych.

Celem Fundacji jest m.in. inicjowanie i wspieranie rozpowszechniania wiedzy oraz umiejętności i praktyk rolniczych odnoszących się do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz popularyzacji idei biologizacji rolnictwa.

Więcej informacji o działalności Fundacji na stronie www.biologizacja.com.pl oraz www.fundacjaterranostra.pl