15 września 2020

O wyzwaniach i szansach na rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych 14. września br. dyskutowano podczas konferencji Welconomy w Toruniu.

Prezes Grupy Top Farms, Tomasz Zdziebkowski podkreślał wagę współpracy gospodarstw rodzinnych z towarowymi w Modelu symbiotycznym. Taka kooperacja jest szansą na rozwój dla obu podmiotów, a także niesie szereg wymiernych korzyści dla ich otoczenia – lokalnych społeczności i instytucji, środowiska naturalnego.

 

 

Rolnicy indywidualni, korzystając z dostępu do zasobów przedsiębiorstwa rolnego, innowacyjnych technologii, wiedzy, również nt. rolnictwa regeneracyjnego, czyli biologizacji, a także do finansowania czy specjalistycznych usług maszynowych oraz do nowych rynków zbytu, mogą podnosić efektywność swoich gospodarstw rolnych.

W dyskusji udział wzięli również Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, delegat Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego, Prezes Syngenta Polska oraz producenci rolni.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

Welconomy łączy różne środowiska biznesowe, naukowe i polityczne, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla polskiej gospodarki. Tematem przewodnim XXVII edycji była odbudowa gospodarki po kryzysie gospodarczym. Sesję plenarną „Pandemia i co dalej?” otworzył prof. dr hab. Michał Kleiber z Polskiej Akademii Nauk.

W kongresie udział wzięli Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektor Sanitarny, posłowie i senatorowie RP.