20 marca 2017

P&P Spearhead UK Holdings Ltd, działająca za pośrednictwem Spearhead International Ltd, w Polsce poprzez Spółki Grupy Top Farms („Spearhead” lub „Grupa”)
z przyjemnością ogłasza zakończenie refinansowania na poziomie Grupy. Refinansowanie obejmuje uprzywilejowane kredyty terminowe oraz niewypłacone kredyty na potrzeby bieżącej działalności Grupy oraz jej inicjatyw rozwojowych.

Transakcję skomentował Tomasz Zdziebkowski, CEO Spearhead: „Niezmiernie się cieszę, że transakcja refinansowania została pomyślnie zamknięta, dzięki czemu uprościliśmy strukturę kapitałową Spearhead, co umożliwi nam większą elastyczność finansową i operacyjną na kolejnym etapie naszego rozwoju. Ustanowione w ramach transakcji relacje z kluczowymi instytucjami bankowymi w krajach, w których spółka prowadzi działalność, będą stanowić istotne wsparcie dla grupy w realizacji jej strategii wzrostu.”

Głównymi Organizatorami refinansowania były następujące banki: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (część Grupy Santander), Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

Usługi doradztwa finansowego i prawnego przy transakcji świadczyły Grupie odpowiednio Rothschild i CMS Cameron McKenna.

Spearhead jest wiodącą spółką prowadzącą działalność w zakresie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii. Działalność Grupy obejmuje uprawy rolne na powierzchni ponad 85.000 hektarów, jak również działalność przygotowawczą (upstream) i uszlachetniającą (downstream).

Osoby kontaktowe:

Wielka Brytania:                                                                     Polska:

Oskar Zahn                                                                               Tomasz Zdziebkowski

+44 1223 233263                                                                    +48 61 866 9034