Produkcja Roślinna

Informacje ogólne
Informacje Ogólne

Efektywna produkcja roślinna na dużym obszarze upraw stawia nas na czołowej pozycji producentów rolnych w Europie nie tylko pod względem wielkości, ale przede wszystkim jakości produkcji roślinnej.

W ramach tej działalności udało nam się rozpowszechnić dobre praktyki zrównoważonego gospodarowania, nowoczesne metody uprawy oraz naturalne sposoby konserwacji gleby.

Na naszych polach pasy Dezyderego Chłapowskiego naturalnie chronią ziemię przed erozją wietrzną. Stosujemy szeroki i bogaty płodozmian, dzięki czemu uzyskujemy zdrowe rośliny pełne wigoru, którym stwarzamy optymalne warunki rozwoju z minimalnym użyciem pestycydów.

Profesjonalne zarządzanie i organizacja sprawiły, że dzisiaj jesteśmy również liderem efektywności w produkcji zwierzęcej.  Nieustannie poprawiamy dobrostan naszych zwierząt, głównie krów mlecznych. Prowadzimy chów bezuwiązowy, z wolnym dostępem do wybiegów i światła dziennego. Spełniamy ostre kryteria ochrony środowiska wyznaczone dla rejonów Natura 2000.

Firmy z grupy Top Farms
SpółkaSpółkaSpółkaSpółkaSpółka

NASZE MARKI