8 października 2015

8 października 2015 roku to dzień, który na długo pozostanie w pamięci zarówno pracowników Top Farms Głubczyce, uczniów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach, ale także przedstawicieli władz lokalnych oraz samorządu rolniczego. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Doskonalenia Praktyki Rolniczej w miejscowości Bogdanowice Kolonia. To ważne wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Pan Zbigniewa Ziółko – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektor MDK w Głubczycach; Pan Kazimierz Pyziak – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach; Pani Agnieszka Zagola – Dyrektora ARR w Opolu; Pan Józef Matela – zastępca Dyrektora ANR w Opolu; Pan Józef Kozina – Starosta Głubczyc; Pan Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc; Przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie; Pan Jan Rogala – Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Głubczycach; Pan Bogusław Górecki – Kierownik Głubczyckiego Oddziału WIORIN w Opolu; Pani Grażyna Raczek – przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP, Pan Piotr Pakosz – przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”, Pan Jan Górski – Ośrodek Szkolenia Kursowego i Usług Zawodowych w m. Kolonia Mokre, Ksiądz Ryszard Polasz – Dziekan Dekanatu Głubczyce, Ksiądz Andrzej Przybyła – szkolny katecheta, Pan Marek Curyło – dyrektor punktu handlowego w Bogdanowicach spółki Top Farms Agro; Pani Zdzisława Szałagan – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w latach 1983 – 2002 oraz nauczyciele szkoły.

Podczas uroczystego otwarcia Centrum Krzysztof Gawęcki – Prezes Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki, podkreślił jak ważne jest by dać młodym ludziom szansę poznania rolnictwa od strony praktycznej co warunkuje osiągnięcie sukcesu zawodowego w przyszłości. Natomiast Bogusław Chochowski – Dyrektor Szkoły zapewnił jednocześnie, że dołoży wszelkich starań aby Centrum zostało wykorzystane w optymalny sposób. Delegacja w składzie: Józef Kozina, Adam Krupa, Józef Matela, Bogusław Chochowski oraz Krzysztof Gawęcki dokonali uroczystego przecięcia wstęgi a Ksiądz Andrzej Przybyła poświęcił obiekt.

Od wielu lat Top Farms Głubczyce współpracuje z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach umożliwiając uczniom odbywanie praktyk zawodowych w swoim gospodarstwie. Niestety dotychczas brakowało miejsca, w którym uczniowie mieliby odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych.

Mając świadomość, że profesjonalne podejście do praktycznej nauki zawodu zwiększy atrakcyjność oferty szkoły oraz da możliwość odkrywania piękna zawodu rolnika, zrodził się pomysł by na terenie gospodarstwa Top Farms Głubczyce zlokalizowanego w Bogdanowicach Kolonia utworzyć profesjonalną bazę dydaktyczną. Ideą było stworzenie ośrodka na wzór funkcjonującego dawniej gospodarstwa szkolnego z zabudowaniami, maszynami i sprzętem rolniczym, salą wykładową z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz z zapleczem socjalnym, z którego mogliby korzystać uczniowie głubczyckiej szkoły rolniczej.

Po wielu staraniach, jesienią 2014 roku, udało się uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na nabycie ośrodka gospodarczego w Bogdanowicach co pozwoliło Top Farms Głubczyce ruszyć z pełną parą z pracami remontowymi budynku. W nowo oddanym obiekcie uczniowie mają do dyspozycji salę wykładową przystosowaną do prowadzenia zajęć, szatnie, łazienki oraz pomieszczenie socjalne do przygotowywania posiłków.

Zajęcia dla uczniów prowadzone są we wszystkich działach produkcji roślinnej i zwierzęcej. Odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 14:00 w podziale na grupy – w sumie z Centrum korzysta prawie 70 uczniów. Opiekunami grup ze strony Szkoły są Pani Dorota Curyło, Pani Izabela Korowiecka, Pan Jacek Jakubczyński oraz Pani Zofia Bancala – kierownik ds praktyk. Kierownikiem Centrum jest Pan Józef Szpak – doświadczony pracownik Top Farms Głubczyce, który koordynuje całokształt działań w ośrodku. Na terenie placówki oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych będą przeprowadzane egzaminy zawodowe.

Top Farms Głubczyce Sp. z o o.o. od zawsze wspierał edukację, a zwłaszcza edukację młodych ludzi związaną z rolnictwem. Wierzymy, że nasze wspólne przedsięwzięcie zapewni stały dopływ młodej, wykształconej kadry, która będzie zasilać szeregi Top Farmsu jak również innych przedsiębiorstw rolnych tak licznych w naszym rolnictwem stojącym Regionie.

IMG_9260DSC06366IMG_2543