21 sierpnia 2017

Spółka Nasiennictwo Inwestycje Sp. z o.o. w Poznaniu, ogłasza o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej (Br-RIIIa) położonej na terenie miejscowości Czachorowo, obręb 0003 Czachorowo, gmina Czachorowo, powiat gostyński stanowiąca działkę nr 16/7 o powierzchni 2,7741 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00041051/1.

Zainteresowane osoby/podmioty prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 847 91 39 lub e-mail: office.agro@topfarms.pl, najpóźniej w terminie do dnia 4.09.2017 roku.