O firmie

O firmie

W 1995 roku zakładając Top Farms w Poznaniu zaczynaliśmy od dzierżawy gruntów rolnych w Siedlisku koło Nowej Soli. Dzisiaj jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego, jak również liderem w produkcji materiału siewnego zbóż, a także hodowli bydła mlecznego.

Działamy na obszarze ponad 30 tysięcy hektarów na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko- mazurskiego i opolskiego. Zasoby, którymi dysponujemy oraz najnowsze technologie i zaawansowane systemy zarządcze, a także wykorzystywanie efektów synergii wewnątrz Grupy, pozwalają nam na ciągłe zwiększanie wartości naszego przedsiębiorstwa i jego nieustanny rozwój. W naszych działaniach kierujemy się szczególną troską o środowisko naturalne stosując zintegrowany system ochrony roślin, przyjazne dla środowiska technologie uprawy i przetwórstwa.

Fundamentalne znaczenie ma dla nas współpraca w rozwoju społeczności lokalnych, gdzie podejmujemy wiele inicjatyw aktywnie wspierając szkoły, przedszkola, młodzieżowe kluby sportowe i domy kultury. Współpracujemy również z uczelniami rolniczymi, umożliwiając staże młodym ludziom pragnącym wiązać swoją przyszłość z działalnością rolniczą na terenie naszego kraju.

Największą wartością naszej Grupy jest z pewnością zespół wysoko wykwalifikowanych i z pasją realizujących swoje zawodowe powołanie współpracowników. Wspólnie określony i stosowany przez nas kodeks wartości  jakim kierujemy się w Top Farms, oparty między innymi na uczciwości, rzetelności, zaufaniu i zaangażowaniu, stanowi fundament naszego sukcesu oraz rozwoju w przyszłości.

Nasze osiągnięcia byłyby niemożliwe bez wsparcia naszych wspaniałych klientów, przyjaciół i kooperantów. Dziękujemy za zaufanie którym nas Państwo obdarzacie, wybierając współpracę z nami. Państwa zadowolenie i satysfakcja jest potwierdzeniem sensu naszej pracy.

 

Misja i Kodeks Wartości

Misją grupy spółek TOP FARMS jest zachowanie pozycji wiodącego producenta wysokiej jakości żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego, jak również lidera w produkcji materiału siewnego zbóż, a także hodowli bydła mlecznego.

TOP FARMS swoje sukcesy opiera na efektywnej pracy i doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerów i pracowników oraz na innowacyjnym podejściu do procesów i stosowaniu nowoczesnych technologii. Jesteśmy zorientowani na osiąganie systematycznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, stosowanie wysokich standardów rozwoju potencjału kadr, budowanie partnerskich relacji z kontrahentami, przy zapewnieniu dbałości o środowisko naturalne.

TF-KodeksWartosci

Wszystkie wyzwania oraz cele i zadania operacyjne, jakie stawia przed sobą TOP FARMS wynikają wprost z przyjętej Misji oraz realizowane są w zgodzie ze wspólnym dla całej społeczności firmowej Kodeksem Wartości. Zapisane w nim wartości: rozwój, uczciwość, profesjonalizm, współpraca i sukces, są wyznacznikami postaw i codziennych działań podejmowanych przez menedżerów i pracowników TOP FARMS.

 

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych

logo_pitiwn_PNG

 

Top Farms Sp. z o.o. od września 2014 roku jest członkiem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, będącej samorządem gospodarczym na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju zrzeszającym wytwórców, przetwórców, użytkowników i propagatorów działających na rzecz poprawy jakości żywności, zdrowia i środowiska.