20 września 2013

W dniu 20.09.2013 roku po wielu miesiącach pracowitych przygotowań, została zawarta umowa sprzedaży udziałów Masfrost Sp. z o.o., w wyniku której większościowym udziałowcem stała się Grupa Top Farms.