11 września 2019

„Od 20 lat uczestniczymy w rozwoju polskiego rolnictwa” to tytuł Konferencji zorganizowanej 10 września br. z okazji 20-lecia działalności Top Farms Głubczyce.
Konferencję otworzył Prezes Grupy Top Farms, Tomasz Zdziebkowski. Przedstawiciele świata nauki, instytucji publicznych, władz samorządowych i centralnych rozmawiali o wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem. Rangę wydarzenia podniosła obecność znamienitych gości m.in. Posła na Sejm RP, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, władz powiatowych i gminnych, reprezentantów świata nauki, a także instytucji takich, jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 

Łukasz Krechowiecki, Prezes Top Farms Głubczyce i Krzysztof Tkacz, Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych TFG

Pierwsza część konferencji poświęcona była przemianom gospodarstw państwowych w dzisiejsze gospodarstwa wielkotowarowe na przykładzie Top Farms. Łukasz Krechowiecki, Prezes TFG i Krzysztof Tkacz, tamtejszy Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych, w ciekawy sposób przybliżyli historię Top Farms w Głubczycach na tle przemian ekonomicznych, systemowych i społecznych zachodzących w Polsce ostatnich trzech dekad. Czasy burzliwej transformacji własności państwowej w prywatną, likwidacji prawie 1700 PGRów, gdy 500 tys. osób zostało pozbawionych pracy, ukazały surowy obraz polskiej wsi tamtych lat. Zakup udziałów Kombinatu Rolnego w Głubczycach przez Top Farms, w 1999 r., rozpoczął czas owocnych przemian. Zaczęły się inwestycje, nastąpiły zmiany w produkcji rolnej i roślinnej przynoszące co raz to lepsze wyniki produkcyjne. Po dwudziestu latach, TFG jest nowoczesnym i efektywnym przedsiębiorstwem rolnym, jednym z największych dostawców ziemniaka w Europie, produkującym rocznie ponad 200 tys. ton płodów rolnych i ponad 17 mln litrów mleka.

 

Top Farms – jeden z wiodących producentów rolnych w Polsce i Europie

 

Janusz Gużda, Przewodniczący MOZ w Głubczycach, Członek Zarządu ZZPR w RP podkreślił rolę pracowników TFG. Ponad połowa głubczyckiej załogi to pracownicy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, a większość z nich wywodzi się z dawnego Kombinatu. Do dziś pracują tu nawet trzy pokolenia, rodziny wielodzietne. Słuchacze byli wyraźnie poruszeni historiami wieloletnich pracowników, którzy na dobre związali swój los z Top Farmsem.

Nie zabrakło przedstawicieli młodszego pokolenia, w dalszej części konferencji Kacper Łata zaprezentował różne aspekty nowoczesnego rolnictwa, odwołującego się do cyfryzacji, wykorzystaniu sygnału satelitarnego, robotyki, czy też precyzyjnego nawożenia.  Marcin Markowicz i Marek Wiciak przybliżyli zgromadzonym zagadnienia biologizacji, przejawiającej się m.in. w wysiewaniu poplonów, stosowaniu właściwego płodozmianu, a także w odpowiedzialnym gospodarowaniu resztkami pożniwnymi, użyźnianiu gleby, regulacji jej pH oraz ograniczeniu do minimum stosowania środków chemicznych i dbałości o czystość wód gruntowych.

Marek Wiciak, Wiceprezes i Dyrektor Działu Roślin Kombajnowych Top Farms Głubczyce

W kolejnym panelu, Prezes Tomasz Zdziebkowski, wskazał na wyzwania w rolnictwie w kontekście rozwoju dużych przedsiębiorstw rolnych w Polsce.  Naświetlając stan obecny polskiej wsi, charakteryzującej się wysokimi kosztami w przeliczeniu na hektar, przedstawił możliwe trendy rozwoju gospodarstw wielkotowarowych. Podkreślił wagę intensyfikacji produkcji, mającej zwiększyć jej wartość w przeliczeniu na hektar poprzez wprowadzanie nowych, specjalistycznych, wysokomarżowych upraw, integrację systemów zarządzania, inwestycje w nawadnianie i nowe technologie oraz budowanie wspólnych modeli biznesowych, jak np. spółdzielnie czy grupy producenckie. Mówiąc o modelu symbiotycznym, Prezes podkreślił znaczenie produkcji opartej na gospodarce biologicznej.

Tomasz Zdziebkowski, Prezes Grupy Top Farms

Prezentację zakończyła sesja naukowa, w której m.in. prof. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i prof. Walenty Poczta, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przedstawiciel UP w Poznaniu, omówili czynniki ograniczające rozwój polskiego rolnictwa, postępującą dezagraryzację, czyli zmniejszanie znaczenia ekonomicznego rolnictwa w gospodarce narodowej, a także depopulację, czyli wyludnianie się polskiej wsi. Powyższe procesy utrwalają podział Polski, na wschodnią i zachodnią, według linii Suwałki – Opole.

prof. Walenty Poczta

Konferencję zwieńczyło nie lada wydarzenie, jakim było podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Top Farms a Polską Akademią Nauk, powołującego do życia AKADEMIĘ TOP FARMS. Akademia Top Farms to projekt edukacyjny, łączący kompetencje badawcze i uznaną pozycję naukową Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz unikalne kompetencje i pozycję rynkową Grupy Top Farms, w tym wiedzę agrotechniczną, zasoby technologiczne i infrastrukturę. Celem projektu jest umożliwienie praktykom rolnictwa podniesienia ich kwalifikacji. W ten sposób realizuje się jeden z celów konferencji, jakim jest budowanie mostów pomiędzy światem nauki i biznesu, a tym samym rozwój polskiego rolnictwa.

Podpisanie Listu Intencyjnego przez prof. M. Stanny z PAN i T. Zdziebkowskiego z Top Farms