2 listopada 2020

JUBILEUSZ 25-LECIA Grupy Top Farms

W dniach 28-29 października, w ramach Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine organizowanych przez redakcję Farmer i Farmer.pl miało miejsce wydarzenie specjalne, z okazji 25-lecia Grupy Top Farms.

Dwie sesje tematyczne z udziałem przedstawicieli świata nauki, ekspertów rolnictwa, producentów rolnych, przetwórców spożywczych, producentów maszyn rolniczych i dostawców innowacyjnych technologii były okazją do zmierzenia się z największymi wyzwaniami stojącymi przed polskimi rolnikami.

 

Wydarzenie specjalne – sesje tematyczne w dniach 28-29.10.2020:

  1. Jak współpracując zarabiać na produkcji rolnej? Opłacalność rolnictwa w Polsce dziś i jutro
  1. Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. Rolnictwo 4.0: cyfryzacja+ biologizacja

 

Pierwszy panel tematyczny za nami!

Razem z ekspertami: prof. UPP dr. hab. Arkadiuszem Sadowskim, prof. Edwardem Majewski z SGGW, Janem Borowskim-Komendą, kierownikiem działu Agro PepsiCo, Mieczysławem Babalskim, właścicielem rodzinnej firmy BioBabalscy i Prezesem Grupy Top Farms, Tomaszem Zdziebkowskim próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak współpracując zarabiać na prod. rolnej?

Wydajność polskich i europejskich gospodarstw

Debatę rozpoczął prof. Sadowski, który scharakteryzował obecną strukturę gospodarstw rolnych w Polsce. Podkreślił, że w Polsce dominują gospodarstwa małe, a ponad połowa ziemi jest w gospodarstwach małych, zaś w gospodarstwach największych jest tylko 25 proc. Widać tu znaczą różnicę wobec sytuacji w Czechach czy w Niemczech. Jest to bardzo ważne, jeśli spojrzymy na zdolność gospodarstw do wykonywania inwestycji netto. W zasadzie tylko gospodarstwa duże są w stanie wykonać inwestycje netto, w Polsce niecałe 40 proc. ziemi jest w rękach takich gospodarstw stwierdził prof. Sadowski.

 

 

 

 

 

Perspektywy – współpraca szansą na rozwój

Następnie omówił perspektywy na przyszłość,  zmiany strukturalne, które mogłyby ożywić polskie rolnictwo wymagają bardzo dużo czasu. Sposobem na poprawę sytuacji jest wytwarzanie produktów wysokojakościowych oraz kooperacja między gospodarstwami, która może obejmować gospodarstwa na zbliżonym poziomie lub model symbiotyczny, w którym gospodarstwo integrujące skupia wokół siebie mniejsze gospodarstwa. Za optymalne rozwiązanie uznał model symbiotyczny.

O tym jak wygląda w praktyce taki model współpracy symbiotycznej na rynku rolno-spożywczym mówił prof. dr hab. Edward Majewski, który określił go jako sytuację „win-win”, czyli taką, w której każda ze stron odnosi korzyści. Po stronie integratora są to m.in.  zwiększenie skali produkcji, korzyści finansowe, kreowanie wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie, zaś po stronie partnerów do korzyści można zaliczyć dostęp do know-how, którym zazwyczaj duży integrator dysponuje, możliwość redukcji indywidualnych inwestycji, co przekłada się na obniżenie kosztów produkcji, czy uczestnictwo w bardziej efektywnym kanale dystrybucji, a to wszystko przekłada się na korzyści finansowe, jak podkreślił prof. Majewski.

Innowacje w branży rolno-spożywczej

Model symbiotyczny polega również na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach współpracujących, o czym mówił Jan Borowski-Komenda. Innowacyjność polega m.in. na produkcji żywności bardziej świadomie i w sposób bardziej przemyślany i to jest rzecz, którą razem z Top Farms udaje nam się od prawie 20 lat wdrażać.

Innowacyjność dzieje się codziennie choć jej często nie zauważamy. W ostatnich latach mamy coraz większe obostrzenia ze strony UE dotyczące preparatów do stosowania w przechowalniach i z wyselekcjonowanymi gospodarstwami, m.in. Top Farms Głubczyce, na rok przed zmianami prawnymi zrobiliśmy próby sprawdziliśmy, które preparaty jak działają i jak można je zastąpić. Możliwość współpracy między gospodarstwami daje inny poziom wiedzy i świadomości tego co robimy – zaznaczył prelegent.

Podkreślił również, że zwiększenie skali zwiększa możliwość wdrażania zrównoważonego rozwoju na wszystkich etapach produkcji.

Współpraca kluczem do sukcesu

Kolejny z uczestników debaty, Mieczysław Babalski z firmy BioBabalscy, mówił o współpracy w rolnictwie ekologicznym. Zaznaczył, że jest ona bardzo istotna, nie tylko pomiędzy gospodarstwami.

– Współpraca pomiędzy nauką, rolnikami i konsumentami to podstawa, która może gwarantować nam możliwość istnienia, produkcji i zarobku – zaznaczył Babalski.

 

25 lat doświadczeń Top Farms – zaufanie i solidarność

Wiele uwagi współpracy pomiędzy gospodarstwami poświęcił również Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu, Top Farms, podkreślając jej znaczenie na podstawie 25 lat doświadczeń firmy Top Farms.

– Jednym z wniosków płynących z tych lat pracy jest istotność współpracy, dobrych relacji i budowy zaufania, nie tylko w kontekście konsumentów czy przetwórców, ale też społeczności lokalnej, bo właśnie na tym chcemy się w ramach modelu symbiotycznego przed wszystkim skupić. Sytuację „win-win” powinniśmy rozszerzać na wszystkie dziedziny i wszystkich graczy rynkowych, wtedy wytwarzamy ten pożądany model i mówimy w konsekwencji o solidarności społecznej, a to jest jednym z pożądanych efektów. Zaufanie buduje solidarność, a dzięki temu zyskowność wszelkiego rodzaju przedsięwzięć jest wyższa. Efektywność każdej organizacji przy dobrej strukturze i zaufaniu jest dużo wyższa i to jest szansa dla nas wszystkich – mówił Zdziebkowski. – Jest to danie zupełnie wolnego wyboru i współpracy w pełnej wolności ekonomicznej i wtedy też ta współpraca przebiega lepiej, a efektywność na danym obszarze, produkcja z hektara, obojętnie czyją ten hektar jest własnością, generalnie podwyższa się – dodał.

 

Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?

Zdaniem prof. Majewski Europejski Zielony Ład jest koniecznością, jeśli przyszłość kolejnych pokoleń jest dla nas istotna, a sprostać tym wyzwaniom możemy dzięki wdrożeniu rolnictwa precyzyjnego, integrowanej produkcji lub rolnictwa ekologicznego. Ponadto zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania nisz rynkowych i skrócenie łańcuchów podaży.

Jan Borowski-Komenda pokreślił, że małe i średnie gospodarstwa powinny zmierzać do optymalizacji kosztów i plonów, w czym może być pomocne gospodarstwo wiodące w modelu symbiotycznym, które może przekazać swoją wiedzę i doświadczenie.

Prof. Majewski zwrócił uwagę na rosnący popyt na żywność ekologiczną w Polsce i możliwości eksportowe.

– Warto przypomnieć, że Polska stała się eksporterem netto żywności, a nadwyżka eksportu nad importem systematycznie rośnie, co świadczy o konkurencyjności polskiego rolnictwa. Rzecz w tym, żeby zrobić je bardziej konkurencyjnym – stwierdził prof. Majewski.

Prezes Zdziebkowski zaznaczył, że „produkując zdrowo niekoniecznie musimy produkować drożej”, a Zielony Ład nie musi oznaczać wyższe koszty. Podkreślił również, że koszty obniżane mogą być również poprzez zastosowanie najnowszej technologii.

 

Zapis sesji tematycznej dostępny tutaj.