Produkcja zwierzęca

Informacje ogólne
Informacje Ogólne

Hodowla zwierząt w grupie Top Farms ukierunkowana jest na produkcję mleka. Dodatkowymi elementami działalności jest produkcja i sprzedaż jałówek cielnych, młodych byczków oraz żywca wołowego w postaci wyselekcjonowanych z hodowli zwierząt. Działalność jest prowadzona w trzech, należących do grupy firmach. 3000 krów oraz drugie tyle młodzieży jest utrzymywanych na fermach w spółkach grupy.

Roczna produkcja i sprzedaż mleka przekracza 27 mln litrów i od lat stabilnie przyrasta w ślad za wzrostem wydajności jednostkowej od krowy. W efekcie średnia roczna wydajność, w tym również sprzedaż mleka od krowy, wynosi ponad 9000 litrów.

Nasza hodowla opiera się o zwierzęta rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Osiągnęliśmy to krzyżując wypierająco rodzime bydło czołówką światową rasy HF pochodzącą z takich firm hodowlanych jak Cogent, CRI czy Sersia.

Niebagatelne znaczenie dla wzrostu wydajności ma dbałość o dobrostan. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadziliśmy szereg inwestycji w użytkowane obiekty, co zasadniczo poprawiło warunki bytowe krów: przestrzeń, wentylacja, dostęp do paszy i wody. Równie ważnym aspektem w procesie inwestycyjnym jest zwiększenie bezpieczeństwa otoczenia ferm, w tym środowiska naturalnego.

Firmy z grupy Top Farms
SpółkaSpółkaSpółkaSpółkaSpółka

Inwestycja w przyszłość - czy spółka Top Farms może wspierać rozwój nowoczesnej produkcji mleka?

Ponad 50-letnia tradycja hodowli bydła mlecznego w Głubczycach umożliwiła nam świadomy wybór do dalszej hodowli zwierząt o najwyższej wartości selekcjonowanych cech. Całokształt prac związanych z genetycznym doskonaleniem naszej populacji – a korzystamy z osiągnięć  firm hodowlanych takich jak Cogent, CRI czy Sersia – jest gwarancją uzyskania najlepszych wyników produkcyjnych w nowoczesnej  produkcji mleka. Chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem, zapraszając wszystkich chętnych do współpracy z naszą spółką, która działając kompleksowo oferuje fachowe doradztwo, nasienie najlepszych buhajów genomowych oraz sprzedaż  jałówek cielnych,  przez co pomoże wesprzeć każdą  – nawet najmniejszą – inwestycję w przyszłość.

 

Nowoczesne technologie obecne również w hodowli

Systematyczne unowocześnianie technologii i genetyki w produkcji bydlęcej umożliwia poprawę jej efektywności oraz sprzyja utrzymaniu wymaganego dobrostanu zwierząt. Wdrażanie nowych technologii dotyczy każdej ze stref funkcjonowania obory i jej otoczenia, co przekłada się zarówno na ilościowe, jak i jakościowe wskaźniki produkcji mleka pochodzącego od młodzieży hodowlanej

Doskonalimy bydło mleczne w kierunku cech produkcyjnych. Stawiamy na najliczniejszą grupę w obrębie cech funkcjonalnych, czyli takich, które nie są bezpośrednio związane z produkcją, ale wpływają na długość użytkowania krowy w stadzie i w ten sposób pośrednio wpływają na opłacalność w hodowli zwierząt. W celu zwiększenia produkcji materiału żeńskiego, wspólnie ze spółką Top Gen podjęto decyzję o inseminacji jałówek nasieniem sekowanym. W rezultacie od kilku lat uzyskujemy zamierzone efekty w postaci większej liczby urodzonych jałówek, których nadwyżka jest sprzedawana hodowcom w kraju.

NASZE MARKI