10 marca 2021

Początek roku to dla nas intensywny czas konferencji i debat. Z uwagi na Covid-19 wydarzenia te odbywają się w formie online lub hybrydowej, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Przedstawiciele naszej Grupy aktywnie propagują praktyki Biologizacji Top Farms. W pierwszym kwartale 2021 r. odbyły się już trzy konferencje, odtworzone dotąd ponad dziesięć tysięcy razy.

Prezes Grupy Top Farms, Tomasz Zdziebkowski zaznajamiał uczestników VII Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, odbywającego się online ze studia w Bydgoszczy w dniach 3-4 marca br., z zagadnieniami związanymi z Rolnictwem 4.0.

W panelu Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji rolnej w Polsce dziś i jutro oraz w debacie poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom mówił o wyzwaniach stojących przed gospodarstwami towarowymi i ich roli we wdrażaniu nowoczesnych technologii mogących zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie. Podkreślał istotę współpracy w obrębie całego łańcucha dostaw produkcji rolno-spożywczej, która niesie wymierne symbiotyczne korzyści dla wszystkich jego uczestników oraz wyjaśniał znaczenie praktyk biologizacyjnych.

 

Biologizacja, osadzona na fundamentach rolnictwa regeneracyjnego, jest naturalnym sposobem na poprawę produktywności gleby, przy jednoczesnej dbałości o otoczenie. Kodeks 5C opracowany przez specjalistów Top Farms pozwala każdemu rolnikowi, który wyrazi taką chęć, właściwie od razu i bez dodatkowych kosztów zacząć przygotowania do produkcji w systemie biologizacyjnym.

Nasze niemal dziesięcioletnie doświadczenia pokazują, że jest to możliwe i niesie finansowe oraz jakościowe korzyści dla gospodarstwa oraz całego ekosystemu. Chętnie podzielimy się zdobytą wiedzą z zainteresowanymi osobami i zapewniamy wsparcie w tym zakresie – podsumował Prezes Zdziebkowski zapraszając do odwiedzenia naszych gospodarstw.

Natomiast Paweł Kaczmarek, z wielkopolskich spółek Grupy Top Farms zabrał głos w dyskusji dotyczącej rozwoju innowacji przyjaznych środowisku i wpływie środków ochrony roślin na środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

W Kongresie udział wzięli m.in. Maciej Golubiewski, Dyrektor Gabinetu Janusza Wojciechowskiego Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, naukowcy z Polski i zagranicy, eksperci i analitycy oraz praktycy sektora agro. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły m.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Tematykę biologizacji poruszał również w swoim wystąpieniu dr Marcin Markowicz z Top Farms Głubczyce podczas I Forum Rolników organizowanego przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej w dniu 25 lutego br. Markowicz podkreślał, że Biologizacja Top Farms to prosty i skuteczny sposób na podniesienie żyzności gleby, zwiększenie retencji wodnej i dzięki temu na zapobieganie skutkom suszy.

– Wszystko zaczyna się od gleby. W jednym gramie gleby znajduje się ponad miliard bakterii, sto tysięcy pierwotniaków, pięćset pożytecznych nicieni i milion grzybów. W żyznej glebie znajdziemy też licznie występujące dżdżownice. Jeśli temu bogatemu biologicznie światowi dostarczymy właściwe pożywienie, zabierają się do pracy, a rozkładając je produkują próchnicę – tłumaczył Marcin Markowicz.

Debata „Zielona Polska” zorganizowana przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej w dniu 29 stycznia poświęcona była zielonej transformacji w polskiej gospodarce, m.in. w rolnictwie, budownictwie, energetyce.

Uczestnikami rozmowy byli Ryszard Bartosik, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu i Środowiska, dr Anna Kucharska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Albert Gryszczuk oraz Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z wystąpień.

 

7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu:

  1. Rolnictwo 4.0, czyli biologizacja i cyfryzacja  – Tomasz Zdziebkowski, Top Farms
  2. Debata 2 – Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie – Tomasz Zdziebkowski, Top Farms
  3. Debata 4 – Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola środków ochrony roślin i nawozów w redukcji negatywnego oddziaływania na przyrodę? – Paweł Kaczmarek, Top Farms w Wielkopolsce

 

 

 

 

 

 

1 FORUM ROLNICZE Nowej Trybuny Opolskiej:

  1. Biologizacja sposobem na bardziej żyzną glebę i zapobieganie niepożądanym skutkom suszy – dr Marcin Markowicz, Top Farms Głubczyce

 

Zachęcamy także do śledzenia na bieżąco informacji na naszych profilach w mediach społecznościowych:

Facebook – Top Farms Wielkopolska, Jagrol, Top Farms Głubczyce, TFG Punkt Handlowy Bogdanowice-Kolonia, Top Farms Agro oraz Top Gen,

Instagram – topfarms_pl,

You Tubie – Top Farms

oraz LinkedIn – Top Farms Sp. z o.o.