3 grudnia 2021

Jako Ambasador Biologizacji towarzyszyliśmy Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra na VI Forum Rolników i Agrobiznesu organizowanym przez redakcję Top Agrar na MTP w Poznaniu w dniu 23 listopada 2021 r. Corocznie Forum odwiedza niemal tysiąc uczestników z całej Polski.

I tym razem, mimo pandemicznych obostrzeń, frekwencja dopisała. Nie zabrakło również przedstawicieli rządu – prelekcję miał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk, który stwierdził „Wszyscy zgadzamy się, że działania na rzecz klimatu są konieczne”. Wśród prelegentów wymienić można komisarza ds. rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego i trzech byłych ministrów  rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, Jarosława Kalinowskiego i Artura Balazsa.

Wiemy, że od stopnia wypełnienia ekoschematów określonych w nowej Wspólnej Polityce Rolnej zależeć będzie wielkość dopłat bezpośrednich dla rolników. I miedzy innymi o tym, jak już dziś przygotować się na czekające nas zmiany legislacyjne, wynikające również z wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu mówił podczas wystąpienia Adam Baucza, prezes Fundacji Terra Nostra. Zapoznał uczestników z założeniami Biologizacji, a następnie wziął udział w panelu pt. „Alternatywne sposoby ochrony oraz ograniczanie emisji CO2 w produkcji roślinnej” razem z dr hab. Zuzanną Sawińską, prof. UPP, prof. Hansgeorgiem Schönbergergiem z N.U. Agrar, dr. Piotrem Zarzyckim, agronomem, Cezarym Urbanem z BASF

Prof. Sawińska podkreślała, że musimy wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa i odbierać Strategię „Od pola do stołu” jako szansę. Polskie rolnictwo jest dość bioróżnorodne w porównaniu do rolnictwa zachodnioeuropejskiego. Jak tego nie zaprzepaścić?

Należy uprawiać międzyplony, prawdziwe a nie udawane, uprawiane tylko ze względu na dopłaty za zazielenienie – kontynuowała Sawińska. Trzeba wysiewać mieszaniny odmianowe, stosować środki ochrony roślin dobrane do tego, co faktycznie występuje na polu – w tym celu konieczny jest monitoring i ocena stanu plantacji.

Adam Baucza podczas prezentacji zapoznał uczestników z Biologizacją i przedstawił wynikające z niej korzyści, m. in.:

– wyższe plony,

– niższe koszty produkcji,

– zysk ze sprzedaży kredytów węglowych – nawet 50-60 € z ha,

– dopłaty za ekoschematy nowej WPR,

– a przede wszystkim ŻYZNA, ZDROWA GLEBA!!!

Rolnicy licznie odwiedzali stoisko Fundacji, gdzie mogli zasięgnąć porady ekspertów i dowiedzieć się jak zacząć swoją przygodę z Biologizacją. Przedstawiciele Top Farms, pierwszego w Polsce Ambasadora Fundacji również dzielili się swoimi doświadczeniami z wdrożenia praktyk biologizacyjnych  i podawali przykłady z gospodarstw, w których w ciągu 5 lat osiągnięto 0,4 proc. wzrost zawartości materii organicznej w glebie, wzrost plonów o 5 proc. i spadek kosztów produkcji w przeliczeniu na jednostkę wytworzenia o 11 proc.

Podczas Forum, na stoisku Fundacji Terra Nostra, można było wziąć udział w zabawie i wygrać jedną z nagród. Słodyczy dodawały pyszne i zdrowe soki SOGO z naszych sadów w Głuchowie.