24 lipca 2015

Rok 2015 jest szczególnym rokiem w historii Spółki Top Farms – obchodzimy 20-lecie jej powstania. W 1995 roku zakładając Top Farms w Poznaniu zaczynaliśmy od dzierżawy gruntów rolnych w Siedlisku koło Nowej Soli. Dzisiaj jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno – spożywczego, jak również liderem w produkcji materiału siewnego zbóż i traw, a także hodowli bydła mlecznego.

Działamy na obszarze ponad 30 tysięcy hektarów na terenie województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Pomorskiego, Opolskiego i Dolnośląskiego. Zasoby, którymi dysponujemy oraz najnowsze technologie i zaawansowane systemy zarządcze, a także wykorzystywanie efektów synergii wewnątrz Grupy, pozwalają nam na ciągłe zwiększanie wartości naszego przedsiębiorstwa i jego nieustanny rozwój.

W naszych działaniach kierujemy się szczególną troską o środowisko naturalne stosując zintegrowany system ochrony roślin, przyjazne dla środowiska technologie uprawy i przetwórstwa.

Fundamentalne znaczenie ma dla nas współpraca w rozwoju społeczności lokalnych, gdzie podejmujemy wiele inicjatyw aktywnie wspierając szkoły, przedszkola, młodzieżowe kluby sportowe i domy kultury. Współpracujemy również z uczelniami rolniczymi, umożliwiając staże młodym ludziom pragnącym wiązać swoją przyszłość z działalnością rolniczą na terenie naszego kraju. Dzięki skali produkcji jesteśmy cennym i wiarygodnym partnerem dla wielu czołowych firm rolno-przetwórczych w Polsce. Nieustannie samodoskonaląc się, dokonujemy  transferu wiedzy i wielu technologii nie tylko w naszych spółach ale i w otoczeniu. Aktywnie uczestniczymy w wielu inicjatywach badawczo rozwojowych, których efekty służą podnoszeniu konkurencyjności Polskiego rolnictwa.

Największą wartością naszej Grupy jest z pewnością zespół wysoko wykwalifikowanych i z pasją realizujących swoje zawodowe powołanie współpracowników.

Wspólnie określony i stosowany przez nas kodeks wartości jakim kierujemy się w Top Farms, oparty między innymi na uczciwości, rzetelności, zaufaniu i zaangażowaniu, stanowi fundament naszego sukcesu oraz rozwoju w przyszłości.

Nasze osiągnięcia byłyby niemożliwe bez wsparcia naszych wspaniałych klientów, przyjaciół i kooperantów. Dziękujemy za zaufanie którym nas Państwo obdarzacie, wybierając współpracę z nami. Państwa zadowolenie i satysfakcja jest potwierdzeniem sensu naszej pracy.