24 października 2019

Konkurs „Moja smart wieś”

 

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy laureatem Konkursu „Moja smart wieś” (Smart villages) organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Wręczenie nagród odbyło się 21.10 br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Zostaliśmy wyróżnieni za wdrażanie koncepcji Modelu symbiotycznego w powiecie głubczyckim. Nagrodzono 10 spośród 65 zgłoszonych do konkursu prac.

MODEL SYMBIOTYCZNY

Szerzenie idei Smart Villages to szansa na aktywizację obszarów wiejskich i sposób na zachęcanie młodych do pozostania na wsi. Współpraca oparta na Modelu symbiotycznym wydaje się być dziś najlepszą drogą rozwoju obszarów wiejskich w sposób, pozwalający zachować korzyści z nich wynikające na danym obszarze, z użytecznością dla lokalnej społeczności. Ten autorski projekt Top Farms obejmuje działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, gospodarczej i przyrodniczej.

Firma wspiera lokalną społeczność – stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, straż pożarną, realizuje inwestycje w infrastrukturę – remontuje zabytki, utwardza drogi, ułatwia dostęp do telefonii komórkowej i internetu LTE oraz do sygnału RTK, zwiększającego precyzję przejazdu maszyn rolniczych do 2 cm, od lat szkoli młodzież – w 2015 r. powołała do życia Centrum Doskonalenia Praktyki Rolniczej w Głubczycach, współpracuje z polską nauką i umożliwia praktykom podnoszenie ich umiejętności w ramach Akademii Top Farms, a także propaguje uprawę soi, poprzez udział w Konsorcjum PolSoja oraz Dniach Soi, a także udostępniając rolnikom materiały instruktażowe. Top Farms dzieli się z gospodarstwami rodzinnymi swoimi zasobami, dostępem do kapitału i wiedzy.

Działania firmy są oparte na zasadach rolnictwa biologicznego, które niweluje negatywne skutki uprawy intensywnej. W myśl zasady 5C, Top Farms uprawia rośliny poplonowe, będące cennym pożywienie dla pszczół, dba o wysoką kulturę uprawy, nasadzając nowe i pielęgnując istniejące pasy drzewne w granicach pól, będące siedliskiem wielu gatunków zwierząt, w tym objętego ochroną błotniaka łąkowego z rodziny jastrzębowatych, rozszerza płodozmian o rośliny strączkowe, ograniczające nazwożenie przez wiązanie azotu atmosferycznego, prowadzi zmienne wapnowanie, dostosowane dla stanu zasobności gleby i odpowiedzialnie gospodaruje resztkami pożniwnymi. Wdrażając nowoczesne standardy rolnicze oparte o techniki biologiczne, firma dba o zdrową i wydajną glebę dla przyszłych pokoleń.

 

Międzynarodowe Warsztaty „Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”

 

Przedstawiciele 11 europejskich krajów m.in. z Austrii, Danii, Finlandii, Węgier, Łotwy i Serbii, reprezentanci instytucji działających na rzecz rolnictwa takich jak Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI), Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR, Związek Gmin Wiejskich rozmawiali o tym jakie korzyści niesie ze sobą idea Smart Villages, dzielili się swoimi przykładami zastosowań „smart” rozwiązań w zakresie biogospodarki, w tym krótkich łańcuchów dostaw żywności, energii odnawialnej, Rolnictwa 4.0, a także edukacji, rozwoju przedsiębiorczości, dostępności usług cyfrowych i zdrowotnych oraz zapobiegania wykluczenia społecznego. Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczący w warsztatach zorganizowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich zauważył, że rozwój obszarów wiejskich jest zadaniem priorytetowym, zwłaszcza że jesteśmy świadkami coraz szybszych zmian klimatycznych, ale także społecznych, technicznych i technologicznych.

Źródło: https://www.facebook.com/notes/ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/inteligentne-wioski-smart-villages/3393850197293590/