• pic1
  • immagine 1
  • immagine 2
  • immagine 3
  • immagine 4
  • immagine 5
  • immagine 6
Roślin Paszowych
      Oddział Roślin Paszowych zajmuje się produkcją w celu zapewnienia pasz oraz ściółki na potrzeby Działu Produkcji Zwierzęcej i podobnie jak Dział Roślin Kombajnowych jego działalności jest bezpośrednio związana z działalnością Oddziału Roślin Paszowych w spółce Jagrol.

Dodatkowo część produkcji kukurydzy ziarnowej stanowi produkt do sprzedaży wolnorynkowej.

Struktura gatunkowa Oddziału Roślin Paszowych:

  • Kukurydza - odmiany: Canon, Darel, Ecco, Magitop, Nebora, Pallazzo, PR, Pravor, Scelior, Ronaldinio, zbiory
    wykorzystywane są do produkcji kiszonki, LKS, CCM oraz ziarno.
  • Lucerna 250 ha - odmiany: Alexis, Alpha, Derby, zbiór pod kiszonkę.
  • Trawy łąkowe 300 ha - zbiór na kiszonkę oraz siano.

Dodatkowo Oddział Roślin Paszowych odpowiada za zbiór i przygotowania słomy oraz zajmuje się gospodarką nawozów organicznych w spółce.

Spółki
Aktualności
Galeria
Praca
Kontakt
Copyright © 2011  Kronos