Top Farms Wielkopolska
Logo

Spółka Top Farms Wielkopolska gospodaruje na gruntach rolnych zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach gmin: Czempiń, Kościan, Kamieniec, Gostyń, Poniec, Piaski, Stęszew i Krzywiń. Działalność firmy koncentruje się na następujących obszarach: produkcja zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz ziemniaków. Produkujemy również znaczące ilości kwalifikowanego materiału siewnego głównie zbóż, ale także roślin wysokobiałkowych, traw oraz drobnonasiennych.

Ponadto, w swoim port-folio posiadamy również działalność sadowniczą: produkując jabłka, wiśnie, porzeczki i agrest. Cały sad objęty jest już od lat 90-tych programem integrowanej ochrony. Program ten wdrożyliśmy jako jedno z pierwszych gospodarstw w Polsce. Cechą wyróżniającą tę działalność jest dziś produkcja zdrowych owoców oraz soków, tłoczonych przy użyciu własnej nowoczesnej linii produkcyjnej.

Top Farms Wielkopolska jest także znaczącym w kraju producentem mleka. Firma posiada stado liczące blisko 1400 krów mlecznych pozwalające na roczną produkcję ponad 7 miliona litrów mleka najwyższej jakości.

Top Farms Wielkopolska słynie również z produkcji wysokiej jakości spirytusu surowego, głównie żytniego. Spirytus ten wykorzystywany jest przez wiodących producentów wódek. Działające gorzelnictwo firmy produkuje spirytus przy zachowaniu tradycyjnych technologii.

Nadrzędną dewizą Top Farms Wielkopolska jest jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Produkcja w firmie prowadzona jest zgodnie z kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych, systemem Integrowanej Produkcji oraz europejskim systemem REDcert (w odniesieniu do produkcji zbóż i rzepaku). Dbamy o środowisko poprzez uzupełnianie pasów zieleni śródpolnej oraz tworzenie nowych alei przydrożnych, które są doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt. Prace rozwijające pasy zieleni w całej firmie, stanowią uzupełnienie dla pasów zadrzewień założonych w połowie XIX-tego wieku przez generała Dezyderego Chłapowskiego.

W 2011 roku w spółce wyodrębniona została działalność Doświadczalnictwa odmianowego, a także nowych produktów nawozowych i chemicznych. Dla prowadzenia w sposób zgodny z metodyką funkcjonującą w podstawowych jednostkach badawczych w Polsce wykorzystywana jest współpraca z hodowcami, koncernami produkującymi nawozy i środki ochrony roślin.

Część doświadczeń prowadzona jest wspólnie z odbiorcami surowców produkowanych przez firmę. Spółka dysponuje najwyższej jakości sprzętem rolniczym, a także nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych surowców Top Farms Wielkopolska może poszczycić się współpracą z najważniejszymi firmami na rynku, będącymi jednocześnie dla Spółki odbiorcami największych partii towarów.

 

 

Produkcja materiału siewnego

Produkcja materiału siewnego jest dominującą gałęzią produkcji zbóż. Nasiennictwo zbóż stanowi areał blisko 2 tys. ha. Reprodukcja prowadzona jest w zakresie odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jarego, jęczmienia ozimego i jarego, oraz okazjonalnie żyta i owsa.  Dobór odmian opiera się na współpracy z czołowymi hodowcami Polskimi jak i zagranicznymi, przy czym zasadniczym źródłem informacji do ostatecznego wprowadzenia odmiany do reprodukcji w grupie są wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych przez spółkę. Materiał doświadczalny badany jest zarówno pod kątem adaptacji do warunków klimatyczno glebowych danego regionu jak również analizowana przydatność surowca do określonego sektora jakościowego.

Dodatkowo produkujemy również trawy nasienne, łubin, groch oraz facelię błękitną. Reprodukcja ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i sprzedaży przez siostrzane firmy Top Farms Agro Sp. z o.o. oraz Rolimpex Sp. z o.o.

Produkcja nasienna spełniająca ponadstandardowe normy jakościowe, jest możliwa dzięki wykorzystaniu dużego areału jakim zarządza spółka. W połączeniu wiedzy dotyczącej planowania płodozmianu i właściwego doboru stanowisk do produkcji nasiennej oraz nowoczesnych technologii zapewniajmy doskonałe warunki dla rozwoju kwalifikowanego materiału siewnego. W celu zapewnienia najwyższego poziomu kontroli jakości, w spółce funkcjonuje kilka systemów jakościowych, które nadają  procesowi  produkcji możliwość identyfikacji każdego etapu wytwarzania dla każdej partii nasion.

Hodowla zwierząt

Top Farms Wielkopolska jest właścicielem dużego stada bydła mlecznego o wielkości 1400 sztuk, w tym blisko 700 sztuk krów mlecznych.
Struktura stada TFW:

 • 700 szt. – krowy mleczne rasy HF
 • 700 szt. – młodzież żeńska (w tym jałówki cielne)

Krowy mleczne oraz młodzież utrzymywane są w Starym Gołębinie.

Sprzedajemy rocznie ok. 7 milionów litrów mleka. Zastosowanie nowych technologii pozwoliło na zmniejszenie nakładów i kosztów pracy, a przede wszystkim poprawiło dobrostan zwierząt. Odchowujemy materiał żeński hodowlany i rocznie oferujemy do sprzedaży około 50 sztuk wysokiej klasy jałówek cielnych o genotypie HF. Większość z oferowanych jałówek zacielonych jest nasieniem seksowanym z firmy Top Gen (spłki należącej do grupy Top Farms) gwarantującym uzyskanie z urodzenia 90% potomstwa żeńskiego.

Naszym celem jest wyprodukowanie krów zdolnych przez długi czas produkować duże ilości mleka o dobrym składzie, zwłaszcza wysokiej zawartości białka.
Nasze jałówki w różnych kategoriach wiekowych wielokrotnie nagradzano na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rośliny Kombajnowe

Dział Roślin Kombajnowych, w ramach produkcji roślinnej Top Farms Wielkopolska, zajmuje się produkcją zbóż oraz rzepaku ozimego oraz całej produkcji nasiennej. Organizacyjnie i technologicznie, dział jest integralnie związany z produkcją roślinną w Top Farms filia Siedlisko oraz produkcją roślin kombajnowych w Spółce Jagrol.

Rośliny kombajnowe w Top Farms Wielkopolska zajmują łącznie areał blisko 8 tys. ha.

Produkcja rzepaku ozimego wynosi blisko 10 tysięcy ton nasion. W trakcie zbioru i przechowywania, surowiec podlega ścisłej kontroli i ocenie jakościowej w celu otrzymania do sprzedaży surowca najwyższej wartości użytkowej. Cały czas dbamy o podnoszenie jakości surowca który uzyskujemy, dlatego stawiamy również na nowoczesne odmiany o najlepszych cechach użytkowych.

W zakresie produkcji zbóż dominują zboża nasienne, które stanowią areał blisko 2 tys. ha. Reprodukcja prowadzona jest w zakresie odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jarego, jęczmienia ozimego i jarego, oraz okazjonalnie żyta i owsa. Inne gatunki to trawy nasienne, łubin, groch oraz facelia błękitna.  Reprodukcja ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i sprzedaży przez spółki z Grupy Topfarms: Top Farms Agro Sp. z o.o. oraz Rolimpex Sp. z o.o. Produkcja nasienna spełnia ponadstandardowe normy jakościowe, których spełnienie jest możliwe dzięki wykorzystaniu dużego areału jakim zarządza Spółka  i wysokiej kulturze organizacyjnej zarządzania.

Kolejnym kierunkiem działalności produkcyjnej w Dziale Roślin Kombajnowych jest wytwarzanie zbóż jakościowych, głównie pszenicy ozimej. Produkcja ziarna pszenicy konsumpcyjnej wynosi corocznie blisko 14 tys. ton.  Żyto oraz pszenżyto i jęczmień są częściowo produkowane na cele jakościowe, a pozostała część przeznaczana jest na cele paszowe.

Planowanie jak i cały proces technologii produkcji, oparty jest na zasadach zgodnych z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i Integrowanej Ochrony Roślin w celu uzyskiwania wysokiej jakości produktów. Bezpieczeństwo produkcji zbóż i rzepaku w Top Farms Wielkopolska potwierdzają certyfikaty jakościowe Global Gap oraz Red Cert.

Rośliny paszowe

Oddział Roślin Paszowych zajmuje się produkcją w celu zapewnienia pasz oraz ściółki na potrzeby produkcji zwierzęcej jego działalność jest bezpośrednio związana z równoległą działalnością prowadzoną w Spółce Jagrol. Dodatkowo część produkcji kukurydzy ziarnowej stanowi produkt do sprzedaży wolnorynkowej.

Struktura gatunkowa roślin paszowych przedstawia się następująco:

 • Kukurydza wykorzystywane są do produkcji kiszonki, LKS, CCM oraz ziarno.
 • Lucerna
 • Trawy łąkowe – zbiór na kiszonkę oraz siano.

Ponad to odpowiadamy w ramach tej działalności za zbiór i przygotowanie słomy oraz zajmujemy się gospodarką nawozów organicznych w Spółce.

Mechanizacja

Dział Mechanizacji Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem w niezbędne usługi rolnicze pozostałych działów produkcyjnych firmy. Podstawowym zadaniem działu jest utrzymanie posiadanych maszyn i urządzeń w ruchu.

Ponadto zajmujemy się:

 • poszukiwaniem sprzętu mogącego zrealizować nowe zadania stawiane przez poszczególne działy produkcyjne,
 • zakupami sprzętu niezbędnego do obsługi poszczególnych działów produkcyjnych,
 • zakupami materiałów eksploatacyjnych i naprawami posiadanych maszyn,
 • poszukiwaniami, zawieraniem umów i rozliczaniem umów z firm usługowych wykonującymi prace zlecone na zewnątrz,
 • zawieraniem i kontrolą umów dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń od firm zewnętrznych,
 • analizą kosztów użytkowania maszyn,
 • analizą przyszłych potrzeb działów produkcyjnych w zakresie mechanizacji oraz analizą przyszłych potrzeb działu mechanizacji.

Do wykonywania zadań dział mechanizacji posiada:

 • grupę wykwalifikowanych operatorów i mechaników,
 • warsztaty mechaniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiające wykonanie większości napraw spełniające normy 5s
 • ciągniki między innymi John Deere, New Holland, Case
  maszyny uprawowe i siewniki
 • opryskiwacze
 • inne niezbędne maszyny takie jak : ładowarki, przyczepy transportowe, maszyny zielonkowe, rozsiewacze nawozów, pługi oraz szeroką paletę urządzeń do obsługi zgodnie z założeniami rolnictwa precyzyjnego.
Burak cukrowy

Buraki cukrowe produkowane są na areale blisko  900 ha. Corocznie spod naszych kombajnów wychodzi ponad 50 tys. Ton wysokiego gatunku surowca.

Większość uprawy prowadzona jest  w systemie tradycyjnym–orkowym. Częściowo wykorzystujemy również uproszczenia w uprawie z zastosowaniem agregatu do uprawy głębokiej. Wspólnie z cukrowniami prowadzimy szereg doświadczeń rozwijających technologię produkcji buraków cukrowych w warunkach Wielkopolski.

Zbiór i załadunek buraków odbywa się przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn w terminach optymalnych uzależnionych od harmonogramu odstaw surowca do cukrowni.

Ziemniak

Zarówno organizacyjnie jak i technicznie, Oddział Ziemniaka jest powiązany z Działem macierzystym tej uprawy w Spółce Jagrol, należącej do grupy kapitałowej Top Farms. Uprawiane  w Top Farms Wielkopolska ziemniaki przeznaczone są na frytki, a ich odbiorcami są renomowani producenci.

Owoce/Sady

Sady wchodzące w skład struktury organizacyjnej Top Farms Wielkopolska położone są w okolicach dwóch miejscowości Głuchowo i Gorzyczki.

Łączna powierzchnia nasadzeń wynosi blisko 100 ha w tym:

 • Jabłonie – 65 ha
 • Wiśnie – 10 ha
 • Agrest – 4 ha
 • Porzeczki Czarne – 16 ha
 • Śliwy – 0,5 ha

Cały sad już od lat 90-tych objęty jest programem integrowanej ochrony, którego wdrażanie odbyło się tu jako jedno z pierwszych w Polsce.  Cechą wyróżniającą tę działalność w Top Farms Wielkopolska jest dziś produkcja zdrowych owoców oraz soków, tłoczonych przy użyciu własnej nowoczesnej linii produkcyjnej.

Zapraszamy właścicieli sklepów ,hurtowni, klientów indywidualnych i wszystkich, którzy cenią sobie zdrowe odżywianie.  Naszą marką są Soki i inne produkty  SOGO.

Warzywa

TFW jest producentem fasoli szparagowej, kukurydzy cukrowej oraz nasion grochu łuskowego. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze istnieje możliwość nawadniania upraw co w połączeniu z nowoczesną technologią uprawy daje produkty najwyższej jakości.