Top Farms Siedlisko
Logo

Top Farms Sp. z o.o. Filia w Siedlisku gospodaruje na gruntach rolnych położonych na terenie województwa Lubuskiego. Jest to historycznie pierwsza spółka Grupy Top Farms, będąca jednocześnie jednym z najlepszych gospodarstw pod względem jakości gleb, ale także organizacyjnym i produkcyjnym.

Spółka w całości koncertuje się na produkcji roślinnej. Technologicznie, z uwagi na bardzo trudną obróbkę ciężkich gleb, od lat stosujemy są tu uproszczenia w uprawie.

Wyjątkowe położenie gospodarstwa w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, jego topograficzny rozłóg i wielkość pól, a także stosunkowo proste zmianowanie ułatwiają prowadzenie uproszczonego modelu organizacyjnego. Baza mechanizacyjna i magazynowa zlokalizowana jest niemal centralnie w gospodarstwie, stąd działania logistyczne przebiegają bardzo sprawnie i efektywnie. Wieloletnia praktyka kadry zarządzającej w specyficznych warunkach gospodarstwa w Siedlisku wpływa na wysokie osiągnięcia produkcyjne i niepowtarzalny, rozwojowy charakter firmy.

Produkcja materiału siewnego

Na potrzeby spółki Top Farms Agro w naszych zasiewach obecne są plantacje z rozmnożeniami odmian pszenicy i traw.

Produkcja nasienna spełniająca ponadstandardowe normy jakościowe. Wiedza dotyczącą planowania płodozmianu jak i właściwego doboru stanowisk do produkcji nasiennej, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w połączeniu z możliwością użytkowania, zapewniają doskonałe warunki do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. W celu zapewnienia najwyższego poziomu kontroli jakości, w spółce funkcjonuje kilka systemów jakościowych, które nadają  procesowi  produkcji możliwość identyfikacji każdego etapu wytwarzania dla każdej partii nasion.

Rośliny kombajnowe

Głównym kierunkiem produkcji pszenicy oraz rzepaku jest wytwarzanie wysokiej jakości surowca dla współpracujących ze spółką firm przemysłowych. Współpracujemy z największymi odbiorcami nasion zbóż i rzepaku zapewniając tym samym spółce stałe kontrakty na produkowane przez Spółkę surowce.

Rośliny energetyczne

W swojej strukturze zasiewów spółka Top Farms uwzględnia również uprawę wierzby energetycznej.  Topograficzne uwarunkowania sąsiedztwa Odry determinują stosowanie alternatywnego rodzaju uprawy na tereny podmokłe. W rejonie Siedliska tę uprawę stanowi Wierzba energetyczna, częściowo wykorzystywana dotąd na cele lokalnych odbiorców biomasy.

Średni zbiór to 35 ton świeżej masy z 1 ha. Równocześnie wierzba, jako zagajnik w krótkiej rotacji, stanowi doskonałą ostoję dla ptaków, gdyż zbiór odbywa się tylko co 3-4 lata po sezonie lęgowym i wyprowadzeniu piskląt przez zamieszkujące tu gatunki.  Główne gatunki ptaków spotykane w wierzbie energetycznej to; łozówka, kos, sikora bogatka, sikora modra, wodniczek, mazurek, a także rzadsze jak np. kraska, czy derkacz.