Top Farms Głubczyce
Logo

Znajduje się w południowej części województwa opolskiego na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce.

Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka. Każdego roku TFG posiada w ofercie sprzedaży ok. 40 tys. ton zbóż, 6 tys. ton rzepaku, 10 tys. ton kukurydzy, 50 tys. ton buraków cukrowych oraz 35 tys. ton ziemniaków. Spółka jest jednym z największych w kraju producentem mleka. Posiada liczące ok. 2 500 sztuk krów mlecznych stado produkujące ponad 22 mln litrów mleka rocznie. TFG w ramach swojej działalności posiada również ubojnię bydła. Oferujemy wysokiej klasy mięso wołowe z własnej produkcji bydła.

W swojej działalności posługujemy się kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych a w przypadku produkcji warzyw posiadamy również certyfikat GlobalGAP (dawniej EurepGAP). Dowodem jakości naszych produktów jest to, że
z ziemniaków uprawianych przez nas produkowane są zupki dla niemowląt.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów Top Farms Głubczyce może poszczycić się współpracą z tak znanymi markami jak Nutricia, Frito Lay, McCain, Diamant, ZT Bielmar, ZT Kruszwica, Danone, OSM Włoszczowa, Südzucker i inni.

Nasiennictwo

Top Farms Głubczyce Sp.z o.o. od 2001 roku jest wiodącym w kraju producentem materiału siewnego zbóż. Reprodukujemy zarówno odmiany hodowców polskich jak i zagranicznych. Nasze kwalifikaty w postaci surowca produkujemy pod potrzeby spółki Top Farms Agro.

Od 2014 roku rozpoczęliśmy również, reprodukcję nasion wiechliny łąkowej na potrzeby spółki Rolimpex Nasiona.

Od samego początku naszej działalności ściśle współpracujemy z miejscową Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, gdzie wcześniej  testujemy reprodukowane odmiany.

Produkcja Mleka

Posiadamy 1500 krów mlecznych rasy HF, których genetyczny potencjał produkcji mleka przekracza 10.000 litrów w laktacji. Nasze stado produkuje ponad 14 mln litrów mleka rocznie. Zwierzęta są utrzymywane w czterech zmodernizowanych, wolnostanowiskowych oborach zlokalizowanych w okolicach Głubczyc. Mleko jest sprzedawane do firm liczących się w na polskim i europejskim rynku takich jak, OSM Bieruń czy OSM Włoszczowa.

Produkcja jałówek cielnych

Dla potrzeb utrzymania ciągłości produkcji utrzymujemy stado ok. 1300 jałówek, z czego rocznie odchowujemy przeszło 800 jałówek cielnych.

W ramach produkcji zwierzęcej możemy poszczycić się dużym doświadczeniem w inseminacji krów nasieniem seksowanym. Naszymi głównymi dostawcami są Cogent i Sergia należące do światowej czołówki firm zajmujących się przygotowaniem materiału genetycznego krów mlecznych. Dzięki tej nowoczesnej technologii 90% rodzących się cieląt od jałówek to potomstwo żeńskie rasy HF o wysokim potencjale produkcyjnym.

Ubojnia

W kwietniu 2006 roku zakład został wpisany na listę zakładów zatwierdzonych do handlu na obszarze państw UE. Weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 16023801 WE.

Głównymi sektorami działalności zakładu jest ubój i rozbiór bydła. Swoją działalność opieramy na stadzie własnym oraz lokalnym rynku.

Działamy zgodnie z zasadami GMP i GHP. Wdrożyliśmy system jakości oparty na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli – HACCP.

Naszymi głównymi odbiorcami są lokalni przetwórcy mięsa oraz restauracje.

Rośliny kombajnowe

Dział Roślin Kombajnowych gospodaruje na areale ponad 7 tysięcy hektarów produkując wysokiej jakości pszenicę konsumpcyjną, jęczmień browarny, rzepak i soję. Nasze płody rolne kierujemy do odbiorców hurtowych.
Współpracujemy z czołowymi młynami zbożowymi,  zakładami tłuszczowymi i ze słodowniami w Polsce i za granicami naszego kraju. Część naszej produkcji stanowi produkcja nasienna kwalifikowanych materiałów zbóż.
Działamy zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej gwarantując najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo naszych produktów.

Rośliny paszowe

Głównym zadaniem Działu Paszowego jest przygotowanie pasz dla całego stada zwierząt hodowanego w Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. W ciągu roku wytwarzamy łącznie ponad 50 tys. ton różnego rodzaju pasz objętościowych i treściwych dla potrzeb produkcji zwierzęcej, a także produkujemy ponad 5 tys. ton ziarna kukurydzy.

Burak cukrowy

Dział Buraka Cukrowego stosuje w uprawie najnowocześniejsze osiągnięcia agrotechniki oraz hodowli roślin.

Zbiór odbywa się samobieżnym kombajnem do buraków typu ROPA Euro Tiger. Termin zbioru jest dostosowany do harmonogramu dostaw, uzgodniony z producentem cukru w celu maksymalnego skrócenia czasu składowaniach buraków na pryzmach.

Buraki cukrowe w Top Farms Głubczyce produkowane są głównie na potrzeby Koncernu Sudzucker Cukrownia Polska Cerekiew w Ciężkowicach.

Ziemniak

Top Farms Głubczyce jest dzisiaj największym producentem ziemniaków w kraju z roczną produkcją przekraczającą 35 tys. ton.

Przechowywanie ziemniaków odbywa się w nowoczesnych obiektach z systemami wentylacji, chłodzenia i nawilżania atmosfery. Przechowujemy ziemniaki od zbioru do końca lipca następnego roku zachowując ich wysoką jakość.

W naszym gospodarstwie uprawiamy ziemniaki dla potrzeb przetwórstwa w trzech typach użytkowych:

  • chipsowym
  • frytkowym
  • stołowym

W produkcji zawsze kierujemy się zasadami dobrych praktyk rolniczych, co potwierdza certyfikat EurepGap.

Naszymi głównymi kontrahentami są m.in:

  • Frito Lay Spółka z o.o.
  • McCain Poland Spółka z o.o.
  • Nutricia Zakłady Produkcyjne Spółka z o.o. – to właśnie Nutricia z naszych ziemniaków produkuje zupki dla niemowląt.
Warzywa

W ramach Działu Warzyw prowadzimy uprawy cebuli piklowej, kukurydzy cukrowej, słodkiego groszku i fasoli szparagowej.

Specjalizujemy się w uprawie cebuli piklowej, która w całości przeznaczona jest na rynek angielski. Kukurydza cukrowa, słodki groszek oraz fasola szparagowa produkowane są dla przetwórstwa spożywczego w Polsce na potrzeby zakładów Masfrost.

W uprawie warzyw dla zabezpieczenia i utrzymania planowanego poziomu produkcji stosujemy nawadnianie plantacji.

Stosowana technologia uprawy, nawadnianie plantacji oraz nowoczesne przechowalnie w połączeniu z doświadczeniem naszych specjalistów dają gwarancję wysokiej jakości  surowca. W produkcji zawsze stosujemy dobre praktyki rolnicze, co potwierdza certyfikat GlobalGap.

Mechanizacja

Dział Mechanizacji odpowiada za planowanie, bieżącą organizację pracy, sprawność i niezawodność sprzętu. System pracy dwuzmianowej, dowóz paliwa do maszyn, organizacja pracy pogotowia technicznego oraz zaopatrzenie w części gwarantują terminowe wykonywanie zadań działów produkcyjnych.

Dysponujemy najnowszej klasy maszynami rolniczymi – ciągnikami, opryskiwaczami samobieżnymi, siewnikami do zboża, buraków i kukurydzy, przyczepami o ładowności do 20 ton oraz innymi sprzętami niezbędnymi do orki, uprawy oraz nawożenia gleby.

Posiadamy  duże, dobrze wyposażone zaplecze warsztatowe. Nasi pracownicy to wysokiej klasy fachowcy – operatorzy obsługujący najnowsze maszyny rolnicze.

Naszą dewizą jest wykonać usługę zawsze na czas.

Dział Magazynowania

Top Farms Głubczyce dysponuje własną bazą magazynową zlokalizowaną w miejscowościach Nowe Gołuszowice, Grobni-Widok, Dzbańce i Bogdanowice Kolonia. Posiadamy magazyny zbożowe o łącznej pojemności 47,5 tys ton, zbiorniki na nawozy płynne oraz magazyny do przechowania środków ochrony roślin.

Co wyróżnia Top Farms Głubczyce spośród gospodarstw wielkoobszarowych na terenie kraju?

Spółce Top Farms Głubczyce kontynuującej tradycje wielkoobszarowego gospodarstwa, które od blisko pół wieku wkomponowane jest w teren powiatu głubczyckiego, udało się zachować bardzo szeroki zakres produkcji rolniczej. Utrzymujemy i ciągle rozwijamy produkcję zwierzęcą, przy czym specjalizujemy się w produkcji bydła mlecznego, jak również prowadzimy ubojnię bydła i sprzedaż mięsa wołowego. Między innymi za te osiągnięcia zostaliśmy wyróżnieni zdobywając I miejsce w konkursie Agroliga 2014 na szczeblu województwa opolskiego.

W produkcji roślinnej mamy bardzo mocno rozbudowaną strukturę zasiewów! Oprócz zbóż i rzepaku które stanowią blisko 65% upraw, Top Farms Głubczyce produkuje buraki cukrowe, lucernę, trawy pastewne, rośliny energetyczne, kukurydzę, ale także warzywa, soję oraz ziemniaki. I to właśnie warzywa i ziemniak – wyróżniają nas szczególnie na tle innych gospodarstw tego regionu. Jako pierwsi 15 lat temu wprowadziliśmy technologię uprawy, która na naszych ciężkich glebach umożliwia produkcję najwyższej jakości ziemniaków oraz innych warzyw korzeniowych.

Uzyskiwane certyfikaty potwierdzają, że mając świetny zespół odpowiednio wyszkolonych specjalistów z pasją podchodzących do rolnictwa, można prowadzić wielkotowarowe gospodarstwo z poszanowaniem środowiska naturalnego, stosowaniem kodeksu dobrych praktyk rolniczych (GlobalGap) i uzyskiwać przy tym satysfakcjonujące wyniki!