Top Farms Głubczyce
Logo

Top Farms Głubczyce znajduje się w południowej części województwa opolskiego na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce.

Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka. Każdego roku TFG posiada w ofercie sprzedaży ok. 44  tys. ton zbóż, 6 tys. ton rzepaku, 50 tys. ton buraków cukrowych oraz 44  tys. ton ziemniaków. Spółka jest jednym z największych w kraju producentem mleka. Posiada liczące ok. 1600  sztuk krów mlecznych stado produkujące ponad 17,5  mln litrów mleka rocznie.

W swojej działalności posługujemy się kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych. Prowadzimy gospodarkę rolną z zastosowaniem najnowszych technologii upraw z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Nasze ziemniaki, rzepak i pszenica posiadają certyfikat GlobalG.A.P. Jesteśmy największym producentem ziemniaków w Polsce. Wysoka jakość naszych produktów znalazła uznanie wśród najbardziej wymagających kontrahentów – z naszych ziemniaków produkowane są zupki dla niemowląt.

 

 

 

 

Współpracujemy z uczelniami i akademiami działając na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Jesteśmy jednym z członków konsorcjum PolSoja którego zadaniem jest ”Unowocześnianie technologii uprawy konwencjonalnej odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”.

O sukcesie TFG decyduje przedsiębiorczość, pracowitość, umiejętności dostosowania się do warunków gospodarowania i potrzeb rynku. Jesteśmy  laureatem konkursu Agroliga w województwie opolskim, w którym zajęliśmy I miejsce i tytuł Agromistrza AgroLigi 2014 w kategorii firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług. Nasza soja jest laureatem konkursu „Opolska Marka 2019” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w kategorii „produkt” w grupie średnich i dużych firm województwa opolskiego.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów Top Farms Głubczyce może poszczycić się współpracą z tak znanymi markami jak Nutricia, Frito Lay, McCain, The Lorenz Bahlsen Snack-Word, ZT Bielmar, GoodMills, Glencore, GlobalMalt, OSM w Bieruniu, OSM w Radomsku, Südzucker i inni.

Nasiennictwo

Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. od 2001 roku jest wiodącym w kraju producentem materiału siewnego zbóż. Reprodukujemy zarówno odmiany hodowców polskich, jak i zagranicznych. Nasze kwalifikaty, w postaci surowca, produkujemy na potrzeby siostrzanej spółki Top Farms Agro.

 

Od samego początku naszej działalności ściśle współpracujemy z miejscową Stacją Doświadczalną Oceny Odmian, w której testujemy reprodukowane odmiany.

Produkcja Mleka

Posiadamy ponad 1600  krów mlecznych rasy HF, których genetyczny potencjał produkcji mleka przekracza  17,5 mln litrów rocznie.  Nasze stado należy do 10% stad w kraju o najwyższej średniej wydajności dziennej.

 

Zwierzęta są utrzymywane w  dwóch zmodernizowanych, wolnostanowiskowych oborach zlokalizowanych w okolicach Głubczyc. Mleko jest sprzedawane do czołowych przetwórców w Polsce. Naszymi odbiorcami są OSM w Bieruniu  oraz OSM w Radomsku.

Produkcja jałówek cielnych

Dla potrzeb utrzymania ciągłości naszej produkcji odchowujemy ponad 1700  jałówek.

 

W ramach produkcji zwierzęcej możemy poszczycić się dużym doświadczeniem w inseminacji krów nasieniem seksowanym. Naszymi głównymi dostawcami są m.in. Cogent, STgenetics i Genex należące do światowej czołówki firm zajmujących się przygotowaniem materiału genetycznego krów mlecznych. Dzięki tej nowoczesnej technologii 99% rodzących się cieląt od jałówek to potomstwo żeńskie rasy HF o wysokim potencjale produkcyjnym

Rośliny kombajnowe

Dział Roślin Kombajnowych gospodaruje na areale ponad 7 tys. ha produkując wysokiej jakości pszenicę konsumpcyjną i durum, jęczmień browarny, rzepak i soję.

 

Nasze płody rolne kierujemy do odbiorców hurtowych. Współpracujemy z czołowymi młynami zbożowymi, zakładami tłuszczowymi i ze słodowniami w Polsce i nie tylko.

 

Część naszej produkcji to produkcja nasienna kwalifikowanych materiałów zbóż. Prowadzimy produkcję zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej gwarantując najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo.

Rośliny paszowe

Głównym zadaniem Działu Paszowego jest przygotowanie pasz dla całego stada zwierząt hodowanego w Top Farms Głubczyce Sp. z o.o.

W ciągu roku wytwarzamy łącznie ponad 50 tys. ton różnego rodzaju pasz objętościowych dla potrzeb produkcji zwierzęcej.

Ziemniak

Top Farms Głubczyce jest dzisiaj największym producentem ziemniaków w kraju z roczną produkcją przekraczającą 44 tys. ton. Przechowywanie ziemniaków odbywa się w nowoczesnych obiektach z systemami wentylacji, chłodzenia i nawilżania atmosfery. Przechowujemy ziemniaki od zbioru do połowy lipca następnego roku, zachowując ich wysoką jakość.

 

W naszym gospodarstwie uprawiamy ziemniaki dla potrzeb przetwórstwa w trzech typach użytkowych:

  • chipsowym,
  • frytkowym,
  • stołowym.

 

Stosowana technologia uprawy, nawadnianie plantacji oraz nowoczesne przechowalnie w połączeniu z doświadczeniem naszych specjalistów dają gwarancję wysokiej jakości naszego surowca. W produkcji zawsze stosujemy dobre praktyki rolnicze oraz kierujemy się zasadą zrównoważonego rolnictwa, co potwierdza certyfikat GlobalGap.

 

Naszymi głównymi kontrahentami są:

  • Frito Lay Spółka z o.o.
  • McCain Poland Spółka z o.o.
  • The Lorenz Bahlsen Snack-Word
  • Nutricia Zakłady Produkcyjne Spółka z o.o. – to właśnie Nutricia z naszych ziemniaków produkuje zupki dla niemowląt.
Burak cukrowy

Dział Buraka Cukrowego stosuje w uprawie najnowocześniejsze osiągnięcia agrotechniki oraz hodowli roślin.

 

Zbiór odbywa się samobieżnym kombajnem do buraków typu ROPA Euro Tiger. Termin zbioru jest dostosowany do harmonogramu dostaw, uzgodniony z producentem cukru w celu maksymalnego skrócenia czasu składowaniach buraków na pryzmach.

 

Buraki cukrowe w Top Farms Głubczyce produkowane są głównie na potrzeby Koncernu Südzucker Cukrownia Polska Cerekiew w Ciężkowicach.

Mechanizacja

Dział Mechanizacji odpowiada za planowanie, bieżącą organizację pracy, sprawność i niezawodność sprzętu. System pracy dwuzmianowej, dowóz paliwa do maszyn, organizacja pracy pogotowia technicznego oraz zaopatrzenie w części gwarantują terminowe wykonywanie zadań Działów Produkcyjnych.

 

Dysponujemy najnowszej klasy maszynami rolniczymi – ciągnikami, opryskiwaczami samobieżnymi, siewnikami do zboża, buraków i kukurydzy, przyczepami o ładowności do 20 ton oraz innymi sprzętami niezbędnymi do orki, uprawy oraz nawożenia gleby.

 

Posiadamy duże, dobrze wyposażone zaplecze warsztatowe. Nasi pracownicy to wysokiej klasy fachowcy – operatorzy obsługujący najnowsze maszyny rolnicze. A naszą dewizą jest wykonać usługę zawsze na czas.

Dział Magazynowania

Top Farms Głubczyce dysponuje własną bazą magazynową zlokalizowaną w miejscowościach Nowe Gołuszowice, Grobniki-Widok, Dzbańce i Bogdanowice-Kolonia. Posiadamy magazyny zbożowe o łącznej pojemności 47,5 tys. ton, zbiorniki na nawozy płynne oraz magazyny do przechowania środków ochrony roślin.

Co wyróżnia Top Farms Głubczyce spośród gospodarstw wielkoobszarowych na terenie kraju?

Spółce Top Farms Głubczyce kontynuującej tradycje wielkoobszarowego gospodarstwa, które od blisko pół wieku wkomponowane jest w teren powiatu głubczyckiego, udało się zachować bardzo szeroki zakres produkcji rolniczej. Utrzymujemy i ciągle rozwijamy produkcję zwierzęcą, specjalizując się w produkcji bydła mlecznego. Między innymi za te osiągnięcia zostaliśmy wyróżnieni zdobywając I miejsce w konkursie Agroliga 2014 na szczeblu województwa opolskiego.

W produkcji roślinnej mamy bardzo mocno rozbudowaną strukturę zasiewów! Oprócz zbóż i rzepaku które stanowią blisko 65% upraw, Top Farms Głubczyce produkuje buraki cukrowe, lucernę, trawy pastewne, rośliny energetyczne, kukurydzę, ale także soję oraz ziemniaki. I to właśnie ziemniaki wyróżniają nas szczególnie na tle innych gospodarstw tego regionu. Jako pierwsi 15 lat temu wprowadziliśmy technologię uprawy, która na naszych ciężkich glebach umożliwia produkcję najwyższej jakości ziemniaków.

Uzyskiwane certyfikaty potwierdzają, że mając świetny zespół odpowiednio wyszkolonych specjalistów z pasją podchodzących do rolnictwa, można prowadzić wielkotowarowe gospodarstwo z poszanowaniem środowiska naturalnego, stosowaniem kodeksu dobrych praktyk rolniczych (GlobalG.A.P) i uzyskiwać przy tym satysfakcjonujące wyniki!