2 marca 2022

Grupa Top Farms ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY dla wszystkich zainteresowanych pracowników Grupy Top Farms!

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które lubią robić zdjęcia, mają zacięcie fotograficzne i chęci. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

1.„ My na co dzień ”  –

zdjęcia należy wysłać do 31.03.2022 wyniki  do 30.04.2022

2. „4 pory roku – wizerunek człowieka na roli”

 

WYCIĄG Z OGÓLNYCH ZASADY:

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę fotograficzną (JPG, min. 1200 x 1600 pikseli), wykonaną samodzielnie.
 2. Praca konkursowa nie może być retuszowana, ani w żaden sposób zmieniana elektronicznie.
 3. Na fotografii powinny znaleźć się obiekty związane z tematem konkursu.
 4. Każda praca musi posiadać swój oryginalny tytuł.
 5. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

  – wartość artystyczna,
  – wartość techniczna,
  – wartość dokumentalna.

 6. Podsumowanie konkursu, prezentacja wybranych prac i wręczenie nagród:

  – „ My na co dzień”: 30.04.2021

  – „4 pory roku – wizerunek człowieka na roli”:

  edycja Wiosna – od 02.03.2022 do 02.06.2022

  edycja Lato – 03.06.2022 do 01.09.2022

  edycja Jesień – 02.09.2022 do 15.11.2022

  edycja Zima – od 16.11.2022 do 30.12.2022

 7. Jury wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace w każdym z konkursów „ My na co dzień” i  „4 pory roku – wizerunek człowieka na roli”:

  I nagroda – Kurs fotograficzny wraz z noclegiem w Łodzi

  II nagroda – Słuchawki bezprzewodowe

  III nagroda – Dysk zewnętrzny

 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest dostarczenie drogą mailową/ pocztową lub osobiście do poniżej wskazanych osób:

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym

Top Farms Wielkopolska – wbuchwald@topfarms.pl

Jagrol – mbialkowska@topfarms.pl

Książ-Rol – hstachowiak@topfarms.pl

 

Zachęcamy do udziału!