Masfrost
Logo

MASFROST  jest producentem mrożonych warzyw oraz mieszanek warzywnych. Asortyment spółki jest też uzupełniany w zależności od potrzeb, produkcją owoców i mieszanek owocowych.

Produkcja jest w tej chwil realizowana w  dwóch zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych  w Tolkmicku i w Ziębicach.

Zakład produkcyjny w Tolkmicku

 

Działający pod nazwą MASFROST Sp. z o.o. z siedzibą w Tolkmicku jest producentem mrożonych warzyw i owoców. Zakład produkcyjny, zlokalizowany w północno-wschodniej części Polski, około 20 km od Elbląga i 80 km od Gdańska. Miejsce to posiada długoletnią tradycję – najstarsza część zakładu powstała w roku 1938 jako Fabryka Marmolady i Marcepanu.

Dzięki licznym inwestycjom MASFROST Sp. z o.o. jest obecnie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Zakład produkcyjny wyposażony jest w kompletne linie do produkcji grochu, kukurydzy, fasoli i warzyw korzennych oraz linie do pakowania warzyw mrożonych w  opakowania hurtowe i detaliczne.
Z końcem roku 2011 roku, MASFROST podpisał umowę dzierżawy gospodarstwa o powierzchni około 670 ha. W w 2012 roku rozpoczęliśmy własną produkcję grochu, kukurydzy i fasoli, która stanowi cześć zapotrzebowania surowcowego zakładu. Własna produkcja umożliwia nam stabilizację cen surowca i pokrycie potrzeb przetwórczych zakładu w strategicznych asortymentach.

Zakład produkcyjny w Ziębicach

 

Działający pod nazwą MASFROST Ziębice Sp. z o.o. jest producentem mrożonych warzyw. Zlokalizowany jest około 60 km od Wrocławia, 20 km od granicy czeskiej i ok. 200 km od granicy niemieckiej. Miejsce to posiada jeszcze dłuższą tradycję produkcji warzywnej, gdyż Zakład powstał w 1886 roku i tym samym jest jednym z najstarszych, o ile nie najstarszym zakładem przetwórstwa owocowo – warzywnego w Polsce. Zgodnie z lokalnymi przekazami, tutaj została wyprodukowana pierwsza w Europie puszka z żywnością.
Zakład od lat podlegał procesom modernizacji. Od momentu przejęcia udziałów przez Grupę TOP FARMS nastąpił bardzo intensywny proces modernizacyjno-inwestycyjny, który pozwali na znaczne zwiększenie możliwości przetwórczych zakładu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji. Zainstalowane są kompletne linie do produkcji grochu, fasoli, kukurydzy i warzyw korzennych oraz linie do pakowania w opakowania hurtowe i detaliczne.
Naszą mocną stroną jest lokalizacja obu zakładów, która jest doskonała pod kątem pozyskania strategicznych surowców takich jak groch, kukurydza, fasola. Są to tereny:

  • typowo rolnicze, z glebami o wysokiej klasie bonitacji, czyste ekologicznie (w promieniu ponad 80 km bez przemysłu ciężkiego);
  • o bardzo dobrym klimacie do uprawy warzyw;
  • gdzie, istnieje bardzo dużych farm rolnych, które dysponują areałami od 1,5 do 4,5 tys. ha;
  • na których plantatorzy skupieni w grupach producenckich, wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt agrotechniczny;
  • gdzie istnieje długoletnia tradycja, wiedza i umiejętność uprawy warzyw

Umiejscowienie produkcji w dwóch odległych miejscach w Polsce pozwala na dywersyfikacje ryzyka związanego z przebiegiem pogody w czasie wegetacji i zbioru warzyw. Dostawcami surowca świeżego są wyspecjalizowane gospodarstwa rolne oraz spółki z Grupy TOP FARMS.

Współpraca z dostawcami surowca oparta jest o wieloletnie umowy kontraktacyjne. W celu zapewnienia wysokiej jakości surowca rolnicy zobowiązani są do przestrzegania rygorystycznych wymagań w zakresie zakupu nasion, planów wysiewów i zbiorów, ustaleń w zakresie doboru oraz ilości używanych środków ochrony roślin i nawozów. Cały proces uprawy strategicznych surowców takich jak groch, kukurydza i fasola od momentu przygotowania stanowisk i zasiewu do zbioru jest w całości kontrolowany i nadzorowany przez nasz Dział Agro. Posiadamy własne kombajny do zbioru grochu, fasoli i kukurydzy.
Od lat najważniejsza jest dla nas jakość i bezpieczeństwo naszej produkcji. W całym procesie produkcyjnym, od momentu pozyskiwania surowca do dystrybucji wyrobów gotowych, szczególna uwaga przykładana jest do zapewnienia bezpieczeństwa produktu.
Posiadamy standardy jakości ISO 22 000, BRC i IFS oraz system zarządzania wg. ISO 9001. Wszystkie wprowadzone w Firmie systemy są certyfikowane corocznie przez TÜVRheiland.

 

Sprawdź naszą stronę internetową: www.masfrost.pl

 

Produkcja mrożonek

Dzięki licznym inwestycjom MASFROST Sp. z o.o. jest obecnie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Zakład produkcyjny wyposażony jest kompletne w linie do produkcji grochu, kukurydzy, fasoli i warzyw korzennych oraz linie do pakowania warzyw mrożonych w  opakowania hurtowe i detaliczne.

 

Z końcem roku 2011 roku, MASFROST podpisał umowę dzierżawy gospodarstwa o powierzchni około 670 ha i w 2012 roku rozpoczęliśmy własną produkcję grochu, kukurydzy i fasoli, która stanowi cześć zapotrzebowania surowcowego zakładu. Własna produkcja umożliwia nam stabilizację cen surowca i pokrycie potrzeb przetwórczych zakładu w strategicznych asortymentach.

Produkcja mrożonek

Dzięki licznym inwestycjom MASFROST Sp. z o.o. jest obecnie nowoczesnym przedsiębiorstwem. Zakład produkcyjny wyposażony jest kompletne w linie do produkcji grochu, kukurydzy, fasoli i warzyw korzennych oraz linie do pakowania warzyw mrożonych w  opakowania hurtowe i detaliczne.

 

Z końcem roku 2011 roku, MASFROST podpisał umowę dzierżawy gospodarstwa o powierzchni około 670 ha i w 2012 roku rozpoczęliśmy własną produkcję grochu, kukurydzy i fasoli, która stanowi cześć zapotrzebowania surowcowego zakładu. Własna produkcja umożliwia nam stabilizację cen surowca i pokrycie potrzeb przetwórczych zakładu w strategicznych asortymentach.