Książ-Rol
Logo

Książ Rol Sp. z o.o. gospodaruje na gruntach rolnych położonych na terenie województwa Wielkopolskiego w gminie Książ Wielkopolski. Spółka dołączyła do Grupy Top Farms z końcem września 2017 roku. Głównymi filarami produkcji firmy są produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.

Specjalizacja produkcji roślinnej skupia się na wytwarzaniu zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz roślin paszowych na potrzeby produkcji zwierzęcej. Produkcja zbóż specjalizuje się również w reprodukcji kwalifikowanego materiału siewnego na potrzeby siostrzanej spółki Top Farms Agro.

Wielkość produkcji to w przypadku zbóż łącznie blisko 4 tys. ton, około 1 tys. ton rzepaku i prawie 7 tys. ton buraków cukrowych.

Produkcja roślin paszowych to głównie kukurydza kiszonkowa, trawy, lucerna, a także słoma na potrzeby fermy bydła.

Produkcja zwierzęca to głównie chów bydła mlecznego z pogłowiem 370 krów mlecznych oraz zapleczem odchowu młodzieży. W ramach hodowli bydła pracujemy nad podnoszeniem cech użytkowych, w tym wydajności stada wykorzystując dostęp do najnowszych technologii  żywienia i zarządzania produkcją zwierzęcą w Grupie Top Farms.

Położenie gospodarstwa, jego topografia i rozłóg pól pozwala na zlokalizowanie bazy mechanizacyjnej oraz ośrodka magazynowania niemal w centralnym położeniu gospodarstwa. Ułatwia to procesy logistyczne i podnosi ich sprawność dając wysoką efektywność wykorzystania zasobów.

W skład gospodarstwa wchodzą liczne użytki zielone położone na terenach pobliskich nadwarciańskich rozlewisk wodnych, a także stawów i cieków wodnych. W ich pobliżu skupiają się liczne gromady ptaków wodnych i błotnych, w tym krzyżówki, głowienki, a także sieweczki oraz biegusy. Występują też ważne ornitologicznie gatunki ptaków drapieżnych takie jak na przykład kanie.

Wieloletnia praktyka kadry zarządzającej w warunkach gospodarstwa w Książ Rolu wpływa na stosowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki, a w efekcie na wysokie osiągnięcia produkcyjne i rozwojowy charakter firmy.