30 czerwca 2021

Innowacyjne techniki i technologie biologizacji kluczem do zrównoważonego rozwoju w Top Farms

 

W dniach 23 – 24 czerwca 2021r. w formie online odbyło się IV Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczestnicy konferencji rozmawiali na temat przedsiębiorczości, innowacji i technologii w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności.

Zapewnienie krajom bezpieczeństwa żywnościowego pod względem ilości i jakości przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko jest obecnie jednym z najważniejszych tematów na światowym forum. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wprowadzanie innowacji oraz integracja i  transfer wiedzy między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Jednym z uczestników konferencji promujących takie rozwiązania była Grupa Top Farms.

 


Przedstawiciel wielkopolskich spółek Grupy Top Farms Paweł Kaczmarek wyjaśnił jak istotne dla zrównoważonego rolnictwa są innowacyjne techniki i technologie biologizacji.  BIOLOGIZACJA gleby jest agrotechniką generującą wiele pozytywnych efektów, które przekładają się na długoterminowe korzyści.

 

 

Szybko zauważalne efekty biologizacji:

 

 • ▶️ wyższa jakość plonów, ​
 • ▶️ wyższe plony,
 • ▶️ lepsze wykorzystanie nawozów, ​
 • ▶️ kontrolowany rozkład substancji organicznej,​
 • ▶️ większa pojemność wodna i sorpcyjna gleb,​
 • ▶️ brak strat glebowych poprzez ograniczenie erozji​.

 

Długoterminowe efekty biologizacji:

 

 • ▶️ zdrowa gleba dobrze zbilansowana, ​
 • ▶️ aktywne życie biologiczne,
 • ▶️ wyższa zawartość materii organicznej oraz większa zdolność wymiany jonowej, ​
 • ▶️ mniejsze zapotrzebowanie na środki produkcji​,
 • ▶️ zwiększenie bioróżnorodności płodozmianów,​
 • ▶️ większa wartość rynkowa gruntów ornych zasobnych i aktywnych biologicznie,​
 • ▶️ zmniejszenie śladu węglowego.

 

Jak  Biologizacja wygląda w praktyce?

 

Ekspert z Top Farms podkreślił również, że wprowadzenie kilku zasad biologizacji jest możliwe i bardzo proste zarówno w małych, jak i w dużych gospodarstwach. Proces ten nie generuje dodatkowych nakładów, a  skutkuje korzyściami środowiskowymi i finansowymi. Zasady biologizacji są bardzo proste, a unikatowe podejście do gleby wymaga tylko zmiany sposobu myślenia.

Sześć podstawowych zasad biologizacji:

 

  • 1️⃣ Analiza gleby i nawożenia ukierunkowana na bilans składników pokarmowych​.
  • 2️⃣ Używanie nawozów, które promują życie i są bezpieczne dla środowiska.
  • 3️⃣ Stosowanie pestycydów i biotechnologii w minimalnych ilościach i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.​
  • 4️⃣ Bioróżnorodność, przeciwdziałanie erozji gatunkowej płodozmianów. Uprawa międzyplonów na bazie odpowiednich mieszanek międzygatunkowych z przeznaczeniem na zielony nawóz lub poprawę bilansu substancji organicznej w glebie.​
  • 5️⃣ Kontrolowanie poprzez odpowiednie zabiegi uprawowe: rozkładu resztek pożniwnych oraz właściwości fizycznych gleby (powietrze i woda).​
  • 6️⃣ Podnoszenie żyzności gleby za pomocą węgla organicznego z kompostu, nawozów zielonych, obornika i resztek pożniwnych. Stosowanie nawozów wapniowych z dobrego, dostępnego biologicznie źródła.

 

 

Dzięki BIOLOGIZACJI  przyczyniamy się do poprawy ,,zdrowia’’ gleby, co skutkuje wzrostem jej potencjału. Z kolei następstwem ZDROWEJ gleby jest ZDROWA żywność.

 

Więcej o biologizacji na stronie: biologizacja.com.pl