Jagrol
Logo

Spółka Jagrol zarządza polami uprawnymi mieszczącymi się w województwie wielkopolskim, na terenie gmin Kórnik, Kleszczewo i Środa Wielkopolska o łącznym areale niemal 1500 ha. Podstawowym przedmiotem działalności są uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt. Produkcja roślinna jest najważniejszym działem spółki, który generuje z  blisko 63% ogółu przychodów. W jego ramach wyróżniamy Dział Roślin Kombajnowych, Dział Ziemniaka oraz Dział Roślin Paszowych.

Zaangażowanie wszystkich pracowników spółki sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać najbardziej surowym wymaganiom naszych klientów, przetwórców spożywczych i wytwarzać dla nich wysokiej jakości surowce.

Struktura upraw

W uprawie zbóż przeważają zboża nasienne, głównie pszenica ozima oraz żyto. W uprawach roślin paszowych przoduje kukurydza i lucerna. Dominującym działem produkcji roślinnej jest uprawa ziemniaków z przeznaczeniem na chipsy i frytki, choć co ciekawe ziemniak nie stanowi większości w strukturze zasiewów. Ziemniaki zajmują około 360 ha, z czego większość, bo aż 340 ha, stanowią ziemniaki przeznaczone na chipsy.

Obok produkcji roślinnej, Jagrol zajmuje się również produkcją mleka pozyskiwanego od krów rasy HF. Posiadane stado liczy ok. 1200 szt., w tym ok. 450 szt. jałówek. Zarówno krowy mleczne, jak i głównie żeńska młodzież, utrzymywane są w fermie w Szczodrzykowie.

Rocznie gospodarstwo sprzedaje 7,6 litrów mleka, pozyskiwanego w hali udojowej typu rybia ość, wyposażonej w nowoczesny system zarządzania stadem Afimilk. Krowy utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym, z boksami legowiskowymi.  Wpływa to na wysoki poziom dobrostanu zwierząt oraz niskie brakowanie, do 30%.  Stosowane „pedometry plus” pozwalają kontrolować rozród stada i okres międzywycieleniowy, co z kolei wpływa na jego wyższą wydajność.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo

Początek produkcji ziemniaka przypada na rok 1999, a czynnikiem gwarantującym poprawę produkcyjności jest m.in. certyfikat GlobalG.A.P.  Coroczne odnawianie certyfikatu bezpiecznej żywności w zakresie produkcji ziemniaka wymaga rygorystycznego przestrzegania wymagań z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Pracownicy są szkoleni w zakresie zasad zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, takich jak podstawowe wymagania systemu HACCP,  Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej i Rolniczej dla pracowników bezpośrednio związanych z produkcja wyrobów, a także zasady utrzymania czystości w strefie produkcyjnej, magazynowej i socjalnej na każdym stanowisku pracy.

 

 

Nawadnianie upraw i troska o środowisko

Spółka posiada 70 ha zbiorników retencyjnych wraz z całą infrastrukturą służącą do nawadniania. Profesjonalne zastawki pozwalają gromadzić ok. 450 tys. m3 wody. Aby ograniczyć ilość zużywanej wody do hydratyzacji spółka Jagrol korzysta z inteligentnego systemu monitorującego wilgotność gleby. Istotne również jest badanie organoleptyczne, umożliwiające  sprawdzenie w którym miejscu potrzebny jest zabieg. Dzięki takiej infrastrukturze jesteśmy wstanie  nawodnić 100 %  pól uprawianych pod ziemniaki.

Charakter i położenie zbiorników i ich pozytywny wpływ mikroklimat spowodowały, że stały się siedliskiem wielu ptaków wodnych, wodno-błotnych i błotnych. Jesienią 2013 roku PTOP„ Salamandra” umieściło na zalewie w Szczodrzykowie i Pierzchnie platformy lęgowe dla ptaków, które za pomocą fotokamer pozwalają monitorować lęgi ptaków. Ptaki te przyciągają na nasz teren wielu ornitologów z kraju i zagranicy. Zbiorniki retencyjne są też miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców, chętnie korzystają z nich wędkarze.

Odpowiedzialność społeczna

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest symbioza z okolicznymi społecznościami i instytucjami, z którymi wspólnie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia takie, jak np.: #Drużyna Miłości, Kórnickie Dni Nauki i Kultury, cotygodniowe praktyki dla uczniów szkół rolniczych oraz zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach Małej Akademii Top Farms.

 

 

 

 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia naszego gospodarstwa, jak również na nasz profil na Facebooku facebook.com/Jagrol, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co u nas słychać.

 

Produkcja nasion

Reprodukcja zbóż nasiennych prowadzona jest w zakresie wyselekcjonowanych odmian pszenicy ozimej oraz żyta. Podobnie jak w pozostałych spółkach Grupy i jest ona ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i ich sprzedaży dla Top Farms Agro Sp. z o.o.

Produkcja mleka

Spółka Jagrol zajmuje się produkcją mleka, które jest pozyskiwane od krów rasy HF w ilości około 650  szt. i 550 szt. jałówek.

 

Zarówno krowy mleczne i młodzież głównie żeńska są utrzymywane na jednej fermie w Szczodrzykowie.

 

Rocznie gospodarstwo sprzedaje około  6 500 000 litrów mleka, które jest pozyskiwane na hali udojowej typu rybia ość wyposażonej w nowoczesny system zarządzania stadem Afimilk. Krowy utrzymywane są w systemie wolno stanowiskowym z boksami legowiskowymi co przekłada się na wysoki poziom dobrostanu zwierząt oraz niskie brakowanie do 30 % a założone „pedometry plus” pozwalają kontrolować rozród stada, tym samym  okres międzywcieleniowy co na pewno przekłada  się na wyższą wydajność.

Ziemniak

Jagrol od 1999 roku produkuje ziemniaki dla przemysłu spożywczego z przeznaczeniem na chipsy i frytki. Jesteśmy największym dostawcą ziemniaków z przechowalni w województwie wielkopolskim. Dział Ziemniaka stanowi największe źródło przychodu w spółce. Jest dobrze wyposażony w maszyny do sadzenia, obsypywania i zbioru.

 

Dzięki odpowiedniej infrastrukturze nawadniamy 100% pól z uprawami ziemniaka. Łączna pojemność zbiorników wynosi ok. 450 tys m3, co pokrywa potrzeby nawadniania całej powierzchni upraw ziemniaka. Aby ograniczyć ilość zużywanej wody do nawadniania korzystamy z inteligentnego systemu monitorującego wilgotność gleby.

 

W okresie od 2000 roku trzy pomieszczenia inwentarskie, o łącznej pojemności składowania 6 tys. ton, zostały zaadaptowane na przechowalnie ziemniaków oraz na przechowalnię, chłodnię skrzyniową, o pojemności 250 ton.

 

Aby co rok uzyskiwać certyfikat bezpiecznej żywności GLOBALG.A.P. w zakresie produkcji ziemniaka przestrzegamy wymagań Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Pracownicy są szkoleni w zakresie zasad zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, takich jak podstawowe wymagania systemu HACCP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej i Rolniczej dla pracowników bezpośrednio związanych z produkcja wyrobów, a także zasady utrzymania czystości w strefie produkcyjnej, magazynowej i socjalnej na każdym stanowisku pracy.

Rośliny paszowe

Dział roślin paszowych zajmuje się produkcją pasz na potrzeby działu hodowli zwierzęcej, a także zbiorem i przygotowaniem słomy.

W strukturze zasiewów roślin paszowych przoduje kukurydza i lucerna.

Rośliny kombajnowe

Dział Roślin Kombajnowych w spółce Jagrol prowadzi produkcję zbóż oraz rzepaku ozimego.

 

W zakresie produkcji zbóż dominują zboża nasienne. Reprodukcja prowadzona jest w zakresie odmian pszenicy ozimej oraz żyta i jest ona, podobnie jak w pozostałych spółkach Grupy, ukierunkowana na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i sprzedaży dla siostrzanej spółki Top Farms Agro Sp. z o.o.

 

Drugim kierunkiem działalności produkcyjnej w Dziale Roślin Kombajnowych jest wytwarzanie zbóż jakościowych, głównie pszenicy konsumpcyjnej.

Mechanizacja

Wyposażenie działu mechanizacji, czyli ciągniki, opryskiwacze, ładowarki, maszyny uprawowe i siewniki pokrywa wszystkie potrzeby produkcji ziemniaków, zbóż i rzepaku oraz transportu wewnętrznego.

 

Spółka posiada również warsztat naprawczy z niezbędnym wyposażeniem oraz wykwalifikowaną kadrę do wykonania większości napraw.