Jagrol
Logo

Spółka JAGROL gospodaruje na polach uprawnych zlokalizowanych w Wielkopolsce na terenach gmin Kórnik, Kleszczewo oraz Środa Wielkopolska. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt. Produkcja roślinna jest najważniejszym działem Spółki – wpływy uzyskane z tego działu stanowią blisko 63% ogółu przychodów.

Dominującym działem produkcji roślinnej jest uprawa ziemniaków na chipsy i frytki, choć w strukturze zasiewów nie stanowią one większości. Ziemniaki z przeznaczeniem na chipsy sprzedajemy do firmy Frito Lay Poland z Grodziska Mazowieckiego natomiast ziemniaki frytkowe do Farm Frites z Lęborka.

W uprawie zbóż przeważają zboża nasienne, które swoim zakresem obejmują pszenicę ozimą oraz żyto. W uprawach roślin paszowych przeważa kukurydza. Spółka Jagrol również zajmuje się produkcją warzyw, kalafiora i brokuła z głównym przeznaczeniem na mrożonki. Obok produkcji roślinnej spółka Jagrol obejmuje również swoją działalnością produkcję zwierzęcą.

Wyniki uzyskiwane przez Spółkę zostały dostrzeżone przez kapituły prestiżowych konkursów. W 2004 roku otrzymaliśmy Certyfikat Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska oznaczający, iż dbamy nie tylko o jakość produkcji, ale również istotne jest dla nas podnoszenie jakości w ochronie środowiska naturalnego. Jako jedna z pierwszych polskich firm, otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej certyfikat potwierdzający najwyższą jakość w produkcji zdrowej żywności w produkcji ziemniaka – EUREPGAP (obecnie GLOBAL G.A.P.)

Spółka posiada 70 ha zbiorników retencyjnych z całą infrastrukturą służącą do nawadniania. Profesjonalne zastawki pozwalają gromadzić ok. 450 tys. m3 wody. Położenie zbiorników i mikroklimat spowodowały, że stały się one siedliskiem wielu ptaków wodnych, wodno-błotnych i błotnych. Jesienią 2013 roku PTOP„ Salamandra” umieściło na zalewie w Szczodrzykowie i Pierzchnie platformy lęgowe dla ptaków, które za pomocą fotokamer pozwalają monitorować lęgi ptaków. Ptaki te przyciągają na nasz teren wielu ornitologów z kraju i zagranicy.

 

Produkcja nasion

Reprodukcja zbóż nasiennych prowadzona jest w zakresie wyselekcjonowanych odmian pszenicy ozimej oraz żyta. Podobnie jak w pozostałych spółkach Grupy i jest ona ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i ich sprzedaży dla Top Farms Agro Sp. z o.o.

Produkcja mleka

Spółka Jagrol zajmuje się produkcją mleka, które jest pozyskiwane od krów rasy HF w ilości około 650 szt. i 550 szt. jałówek.

Zarówno krowy mleczne i młodzież głównie żeńska są utrzymywane na jednej fermie w Szczodrzykowie.

Rocznie gospodarstwo sprzedaje około  6 500 000 litrów mleka, które jest pozyskiwane na hali udojowej typu rybia ość wyposażonej w nowoczesny system zarządzania stadem Afimilk. Krowy utrzymywane są w systemie wolno stanowiskowym z boksami legowiskowymi co przekłada się na wysoki poziom dobrostanu zwierząt oraz niskie brakowanie do 30 % a założone „pedometry plus” pozwalają kontrolować rozród stada, tym samym  okres międzywcieleniowy co na pewno przekłada  się na wyższą wydajność.

Ziemniak

Dział ziemniaka spółki produkuje ziemniaki dla przemysłu spożywczego z przeznaczeniem na chipsy, frytki oraz mączkę ziemniaczaną. Dział ten stanowi największe źródło przychodu w spółce. Jest dobrze wyposażony w maszyny do sadzenia, obsypywania i zbioru. Ziemniaki uprawiamy od 1999 roku, a dla przemysłu spożywczego od roku 2001.

Dzięki infrastrukturze do nawadnia praktycznie 80 % wszystkich pól ma możliwość nawadniania. Łączna pojemność zbiorników wynosi ok. 450 tys m3, co pokrywa potrzeby nawadniania całej powierzchni upraw ziemniaka. Aby ograniczyć ilość zużywanej wody do nawadniania korzystamy z inteligentnego systemu monitorującego wilgotność gleby.

W okresie od 2000 roku zaadaptowane zostały 3 pomieszczenia inwentarskie na przechowalnie ziemniaków o łącznej pojemności składowania 6000 ton oraz jedną przechowalnię chłodnię skrzyniową o pojemności 250 ton. W województwie Wielkopolskim Jagrol jest największym dostawcą ziemniaków z przechowalni.

Aby co rok uzyskiwać certyfikat bezpiecznej żywności GLOBAL G.A.P. w zakresie produkcji ziemniaka przestrzegamy wymagania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Pracownicy są szkoleni w zakresie zasad zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu. Tematyka takich szkoleń obejmuje podstawowe wymagania systemu HACCP, wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej i Rolniczej dla pracowników bezpośrednio związanych z produkcja wyrobów, zasady utrzymania czystości w strefie produkcyjnej, magazynowej, socjalnej i na każdym stanowisku pracy.

Warzywa

Spółka Jagrol produkuje warzywa, takie jak kalafior, brokuł, groch czy fasola z głównym przeznaczeniem na mrożonki dla siostrzanej spółki Masfrost w Ziębicach.

Rośliny paszowe

Dział roślin paszowych zajmuje się produkcją pasz na potrzeby działu produkcji zwierzęcej, jak i również zbiorem i przygotowaniem słomy.

W strukturze zasiewów spółki znajdują się rośliny paszowe takie jak lucerna, kukurydza i trawy, które zajmują corocznie średnio 27% z największym udziałem kukurydzy.

Mechanizacja

Wyposażenie działu  mechanizacji takie jak ciągniki, opryskiwacze, ładowarki, maszyny uprawowe czy siewniki,  pokrywa wszystkie potrzeby produkcji ziemniaków, warzyw, zbóż i rzepaku oraz transportu wewnętrznego. Spółka posiada również warsztat naprawczy z niezbędnym wyposażeniem oraz wykwalifikowaną kadrę do wykonania większości napraw.

Rośliny kombajnowe

Dział Roślin Kombajnowych w spółce Jagrol prowadzi produkcję zbóż oraz rzepaku ozimego.

W zakresie produkcji zbóż dominują zboża nasienne.. Reprodukcja prowadzona jest w zakresie odmian pszenicy ozimej oraz żyta i jest ona – podobnie jak w pozostałych spółkach Grupy – ukierunkowana jest na wytwarzanie surowca nasiennego do produkcji nasion i sprzedaży dla Top Farms Agro Sp. z o.o.

Drugim kierunkiem działalności produkcyjnej w Dziale Roślin Kombajnowych jest wytwarzanie zbóż jakościowych, głównie pszenicy konsumpcyjnej.