2019
21 października 2019
Sprzedaż akcji Rolimpex Nasiona S.A.
20 grudnia 2019
Sprzedaż udziałów MASFROST Sp. z o.o. i ZPOW Ziębice Sp. z o.o.
2018
28 września 2017
Nabycie udziałów spółek Książ-Rol i Anirol
2014
14 sierpnia 2014
Dzierżawa terenów Hodowli Zwierząt Zarodkowych Prusiewo Sp. z o.o.
18 września 2014
Top Farms Sp. z o.o. zostaje członkiem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych
2013
23 września 2013
Zakup udziałów MASFROST Sp. zo.o. i ZPOW Ziębice Sp. z o.o.
01 października 2013
Zakup akcji Rolimpex Nasiona S.A.
2012
01 sierpnia 2012
Dzierżawa 817 ha w Piastach Wielkich
2010
09 kwietnia 2010
Akwizycja Agro-Fundusz Mazury Sp. z o.o.
4 000 ha
08 grudnia 2010
Akwizycja Jagrol Sp. z o.o. 1 500 ha
2008
06 marca 2008
Powstanie Top Farms Agro Sp. z o.o.
2001
08 czerwca 2001
Dzierżawa 11 368 ha w Wielkopolsce
2000
09 maja 2000
Farmwealth Ltd. został przekształcony w Spearhead International Ltd.
1999
06 sierpnia 1999
Dzierżawa 12 092 ha w Głubczycach
1996
17 stycznia 1996
Dzierżawa 2 098 ha w Siedlisku
1995
24 lipca 1995
Założenie Top Farms przez Farmwealth Ltd.

Lipiec
1995

Powstaje Top Farms sp.z o.o.

od tego momentu nieprzerwanie prowadzimy działalność rolniczą w swoim oddziale w Siedlisku