Społeczna Odpowiedzialność

Głównym celem działalności społecznej Spółek Grupy Top Farms jest wsparcie jednostek lokalnych z których korzystają pracownicy, ich dzieci, rodziny.

W naszej działalności dbamy o dobrą opinię i zaufanie społeczności lokalnej. Wychodzimy na przeciw wielu potrzebom i oczekiwaniom społecznym. Współuczestnicząc w życiu społecznym regionu wnosimy swój wkład m.in. w przedsięwzięcia o charakterze religijnym, kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym, w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz o charakterze opiekuńczo-wychowawczym wspierając finansowo jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, parafie, stowarzyszenia, fundacje i osoby prywatne.

Dzięki temu promujemy działalność spółki, uzyskujemy pozytywny odbiór wśród społeczności lokalnej, kształtujemy dobrą współpracę między spółką a obdarowanym, korzystają na tym pracownicy spółki oraz ich rodziny.