Centrum Usług Wspólnych
Logo

W związku z dynamicznym rozwojem oraz wzrostem liczby spółek funkcjonujących w ramach Grupy Top Farms w roku 2010 podjęto decyzję o powołaniu Centrum Usług Wspólnych.

Celem powstania CUW Grupy Top Farms jest poprawa jakości i efektywności, zapewnienie spójności i elastyczności oraz uzyskanie efektu synergii dla wszystkich spółek Grupy w następujących obszarach działalności:

  • Księgowość,
  • Reporting,
  • Windykacja i doradztwo finansowe,
  • Kadry i Płace,
  • IT.

W praktyce oznacza to, iż podstawowym zadaniem CUW jest bieżące wsparcie spółek Grupy Top Farms w zakresie wyżej wymienionych funkcji finansowo-administracyjnych oraz wdrażanie zasad i procedur obowiązujących w Grupie w podmiotach wchodzących do Grupy. Centrum Usług Wspólnych ma zapewnić najwyższą jakość usług, a także optymalizację procesów i kosztów administracyjnych poprzez koncentrację kompetencji w poszczególnych obszarach oraz specjalizację.

Jesteśmy doświadczonym zespołem, zaangażowanym w nasze codzienne obowiązki i czerpiącym z niej dużo satysfakcji. Przy włączaniu kolejnych obszarów do Centrum Usług Wspólnych nadrzędnym celem jest dla nas zachowanie ciągłości biznesowej. Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych udało nam się znacznie przyspieszyć i usprawnić obieg informacji.

Centrum Usług Wspólnych Grupy Top Farms stawia sobie za cel stałe doskonalenie jakości świadczonych usług.