2 czerwca 2021

Dnia 25 maja 2021 r. w Gorzelni w Turwi odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe: „Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa”.

 

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, jest wypracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie BIOLOGIZACJI rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą̨ krajach – Polsce, Czechach i Słowacji z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstw rolnych grupy Spearhead International, będącej jedną z największych europejskich grup rolno-spożywczych.

 

Na spotkaniu gościliśmy Partnerów projektu, przedstawicieli z Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN oraz naszych kolegów z Top Farms Głubczyce, gospodarstw w Czechach Spearhead Czech i na Słowacji Spearhead slovakia, a także gości specjalnych – producentów rolnych z Wielkopolski, plantatorów oraz reprezentantów firm Pfeifer & Langen – Diamant – Słodkie Łączy i NordzuckerPolska, a także przedstawicieli Fundacji TerraNostra.

 

 

Celem spotkania „Biologizacja w praktyce„, które odbyło się w naszej ponad stuletniej, unikatowej w skali światowej rolniczej Gorzelni Turew, było przedstawienie i porównanie praktyk biologizacyjnych stosowanych w naszych czterech gospodarstwach:

Top Farms Wielkopolska,

Top Farms Głubczyce,

Spearhead Czech,

Spearhead slovakia.

 

Porównaliśmy uprawy konwencjonalne buraka cukrowego, pszenicy, żyta, rzepaku (system orkowy) z praktykowanym, niemal od 10 lat, systemem produkcji biologicznej, w różnych wariantach. Wspólne spotkanie było doskonałą okazją na wymianę opinii oraz doświadczeń związanych z tematem biologizacji.