9 listopada 2021

W dniach 3-5 listopada w Warszawie odbył się Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Celem kongresu jest wymiana wspólnych idei w biznesie i poszukiwanie synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa. Każdego dnia panele dyskusyjne dotyczyły innej tematyki z zakresu ESG, czyli odpowiedzialności za środowisko naturalne, społeczeństwo i gospodarkę.

Trzeciego dnia kongresu, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra, Paweł Kaczmarek w panelu pt. ”Wspólna odpowiedzialność za dobrostan przyszłych pokoleń – zrównoważony rozwój regionów i polskiej wsi”. W dyskusji uczestniczyli również: Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi, Magdalena Dziczek – Dyrektor Biura Zarządu EKO-PAK, Jacek Ławrecki – Dyrektor ds. Komunikacji w Fortum Power and Heat Polska, Agnieszka Rozwadowska – Pełnomocnik Zarządu, Columbus Energy S.A., Jakub Manicki – Prezes Zarządu RedSnake oraz Antoni Konopka – Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

 

 

 

 

 

 

Panel rozpoczął się od refleksji nad gotowością przyjęcia nadchodzących zmian w polskim rolnictwie, które będą miały na celu poprawę warsztatu rolników, którym jest gleba oraz ochronę środowiska. Na pewno kluczowa będzie zmiana myślenia oraz sposób gospodarowania wodą, energią elektryczną oraz odpadami. Dodatkowo, by poprawić jakość produkowanej żywności musimy zacząć wdrażać techniki rolnictwa regeneracyjnego, podpowiadał przedstawiciel Fundacji Terra Nostra. Jako przykład utraty właściwości odżywczych w pożywieniu został przywołany pomidor, który dostarcza cztery razy mniej witamin niż trzydzieści lat temu. Oprócz zmiany w gospodarowaniu czy sposobie produkcji żywności trzeba zwrócić uwagę na opakowania, w których żywność jest sprzedawana. Powinny one ograniczać ilość odpadów powstałych w łańcuchu oraz w jak największym stopniu przywracać je do kolejnego użycia.

 

Została zwrócona również uwaga na potencjał paneli fotowoltaicznych w zielonej transformacji. Szczególnie przy rosnących cenach prądu, będzie się pojawiało coraz więcej alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Ponownie pojawiła się kwestia konsumpcjonizmu oraz problemu zredukowania zapotrzebowania na energię elektryczną. We wszystkich województwach zostały przyjęte uchwały antysmogowe, które regulują kwestie związane z piecami, kotłami oraz materiałem energetycznym. Zmiana naszego zużycia energii pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ilości smogu, a co za tym idzie, przybliży nas do neutralności klimatycznej.

Następnie dyskusja dotyczyła kosztów jakie poniesie państwo oraz sami rolnicy po wprowadzeniu zmian wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska nie powiedziała jednoznacznie czy jego wprowadzenie będzie kosztowało więcej rolników, konsumentów czy ogniwa pośrednie. W związku ze zmianami mogą podrożeć produkty rolne, co z pewnością odczują też konsumenci. Oprócz samych kosztów wdrożenia zmian, trzeba niestety ponownie uwzględnić rosnące ceny nawozów oraz paliw. Istnieje konieczność uświadamiania społeczeństwa, że zmiany sposobów upraw nie muszą się równać ze zmniejszeniem plonów czy wzrostem kosztów – dodał Kaczmarek. Fundacja Terra Nostra tłumaczy na czym polega rolnictwo regeneracyjne, a razem ze swoim Ambasadorem, Top Farms w programie Mała Akademia Top Farms promuje biologizację w przedszkolach oraz w szkołach rolniczych i na uczelniach. Edukacja to kluczowy aspekt przygotowania na zmiany, które nas wszystkich czekają. Świadomy rolnik będzie gotowy zmienić sposób myślenia o uprawie ziemi, co da mu szansę na poprawę żyzności gleb i dodatkowe zyski ze sprzedaży kredytów węglowych za zmagazynowany w glebie węgiel.

 

Na zakończenie debaty wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślili gotowość Polski do zmian. Zaapelowali również o otwartość przy ich wdrażaniu oraz wyzbycie się podziałów, w celu poprawy jakości pożywienia, ograniczenia odpadów oraz zredukowania destrukcyjnego wpływu społeczeństwa na środowisko.