Agro Fundusz Mazury
Logo

Agro – Fundusz Mazury Sp. z o.o. gospodaruje na gruntach rolnych na terenie Warmii i Mazur. Należy do grona najlepszych gospodarstw wielkoobszarowych w regionie. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach powiatów kętrzyńskiego, bartoszyckiego i puckiego.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja roślinna. Produkcja roślinna koncentruje się głównie na produkcji zbóż konsumpcyjnych takich jak pszenica ozima, żyto i rzepak. Uprawiamy również ziemniaki i fasolkę.

rodukcja w Spółce oparta jest na dobrych, nowoczesnych praktykach rolniczych.

Działami wspomagającymi obszar produkcji są dział mechanizacji i suszarniczo-magazynowy. Spółka dysponuje wysokiej klasy sprzętem rolniczym oraz nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi produkcję i zarządzanie.

Produkcja nasion

Agro – Fundusz Mazury zajmuje się głównie produkcją zbóż konsumpcyjnych takich jak pszenica ozima i żyto jak również rzepak.

Celem uzyskania najlepszego efektu corocznie dokonujemy doboru odmian do wysiewu, testując odmiany dostosowane do naszych warunków klimatyczno-glebowych.

Intensywna uprawa pszenicy gwarantuje nam otrzymanie ziarna konsumpcyjnego o wysokiej jakości.

Efektem kończącym coroczną pracę przy uprawach są żniwa. Współpracujemy z firmami usługowymi wynajmując kombajny do zbioru oraz samochody do transportu zbóż.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych zbóż możemy poszczycić się współpracą z firmami ADM Direct Polska, Louis Dreyfus,  Glencore Polska

Zajmujemy się kompleksowym suszeniem zbieranych ziemiopłodów, a w następstwie magazynowaniem i sprzedażą.

Posiadamy trzy  suszarnie w Drogoszach, Bykowie i w Piastach Wielkich

Ziemniaki

W 2014 roku spółka weszła z rozmachem w produkcję sadzeniaka. Przy użyciu najnowszej technologii uprawy oraz przechowalnictwa ziemniaka, w bardzo krótkim czasie staliśmy się partnerem handlowym największych firm sektora produkcji ziemniaka w Polsce. Nowym działem kierują osoby z wieloletnim doświadczeniem w produkcji sadzeniaka, działające na terenie całej Europy.

Silnie rozwijający się dział planuje  w następnych latach zwiększenie areału upraw. Uwzględniając położenie w północno-wschodniej części kraju posiadamy najdogodniejsze warunki klimatyczne pod uprawę sadzeniaków. Biorąc pod uwagę czynniki wpływające na rozwój uprawy sadzeniaków pozyskujemy obecnie pozycję lidera produkcji sadzeniaka.

Warzywa

Jednym z podstawowych zadań jest pozyskanie doskonałej jakości plonów. Obecnie wykorzystując potencjał warzyw stosowanych jako doskonałe przed i poplony dla innych roślin uprawnych wprowadzamy zmiany, przełamując monokulturę produkcji roślinnej stosowaną w innych gospodarstwach. Dzięki prowadzeniu zmianowania z zastosowaniem warzyw np. fasolki szparagowej uzyskujemy surowiec o wysokich walorach żywieniowych.

Dodatkowym atutem tej że uprawy jest możliwość zaopatrzenia w surowiec zakładów produkcyjnych naszej siostrzanej spółki MASFROST.

Rośliny paszowe

W celu zapewnienie wysokiej jakości pasz naszemu stadu zapewniamy również produkcję kukurydzy na potrzeby produkcji zwierzęcej. Dodatkowo wysokiej jakości  ziarno sprzedajemy  do sąsiadujących wytwórni pasz WIPASZ oraz Agri Plus.

Mechanizacja

Dział mechanizacji „Agro-Fundusz Mazury” Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem w niezbędne usługi rolnicze pozostałych działów produkcyjnych firmy. Podstawowym zadaniem działu jest utrzymanie posiadanych maszyn i urządzeń w ruchu.

Do wykonania wszystkich zadań dział mechanizacji posiada wykwalifikowanych operatorów i mechaników jak również warsztaty mechaniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie większości napraw.