Agro Fundusz Mazury
Logo
Agro – Fundusz Mazury Sp. z o.o. gospodaruje na gruntach rolnych na terenie Warmii i Mazur. Należy do grona najlepszych gospodarstw wielkoobszarowych w regionie. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach powiatów kętrzyńskiego, bartoszyckiego i olsztyńskiego.
Produkcja nasion

Agro – Fundusz Mazury zajmuje się głównie produkcją zbóż konsumpcyjnych takich jak pszenica ozima i żyto jak również rzepak.

Celem uzyskania najlepszego efektu corocznie dokonujemy doboru odmian do wysiewu, testując odmiany dostosowane do naszych warunków klimatyczno-glebowych.

Intensywna uprawa pszenicy gwarantuje nam otrzymanie ziarna konsumpcyjnego o wysokiej jakości.

Efektem kończącym coroczną pracę przy uprawach są żniwa. Współpracujemy z firmami usługowymi wynajmując kombajny do zbioru oraz samochody do transportu zbóż.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych zbóż możemy poszczycić się współpracą z firmami ADM Direct Polska, Louis Dreyfus,  Glencore Polska

Zajmujemy się kompleksowym suszeniem zbieranych ziemiopłodów, a w następstwie magazynowaniem i sprzedażą.

Posiadamy trzy  suszarnie w Drogoszach, Bykowie i w Piastach Wielkich

Produkcja Roślinna

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja roślinna. Rośliny kombajnowe w AFM zajmują łącznie areał ponad 7000 ha. Produkcja roślinna koncentruje się głównie na produkcji zbóż konsumpcyjnych takich jak pszenica, jęczmień jary oraz rzepaku i roślin strączkowych nasiennych, tj. bobiku i grochu. Uprawiamy również sadzeniaki ziemniaków.

 

Produkcja w Spółce oparta jest na dobrych, nowoczesnych praktykach rolniczych.  Cały czas dbamy o podnoszenie jakości uzyskiwanego surowca, dlatego stawiamy również na nowoczesne odmiany o najlepszych cechach użytkowych.

 

Działami wspomagającymi obszar produkcji są dział mechanizacji i suszarniczo-magazynowy. Spółka dysponuje wysokiej klasy sprzętem rolniczym oraz nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi produkcję i zarządzanie.

Ziemniaki

W 2014 roku spółka weszła z rozmachem w produkcję sadzeniaka. Przy użyciu najnowszej technologii uprawy oraz przechowalnictwa ziemniaka, w bardzo krótkim czasie staliśmy się partnerem handlowym największych firm sektora przetwórstwa ziemniaka w Polsce. Nowym działem kierują osoby z wieloletnim doświadczeniem w produkcji sadzeniaka.

 

Obecnie, areał uprawy kształtuje się na poziomie 190 ha rocznie.Uwzględniając położenie w północno-wschodniej części kraju posiadamy najdogodniejsze warunki klimatyczne pod uprawę sadzeniaków. Biorąc pod uwagę czynniki wpływające na rozwój uprawy sadzeniaków, obecnie jesteśmy liderem w produkcji sadzeniaka w Polsce.

Mechanizacja

Dział mechanizacji „Agro Fundusz Mazury” Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem w niezbędne usługi rolnicze pozostałych działów produkcyjnych firmy. Podstawowym zadaniem działu jest utrzymanie posiadanych maszyn i urządzeń w ruchu.

 

Do wykonania wszystkich zadań dział mechanizacji posiada wykwalifikowanych operatorów i mechaników, jak również warsztaty mechaniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie większości napraw.