Agro Fundusz Mazury
Logo
Agro – Fundusz Mazury Sp. z o.o. gospodaruje na gruntach rolnych na terenie Warmii i Mazur. Należy do grona najlepszych gospodarstw wielkoobszarowych w regionie. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach powiatów kętrzyńskiego i bartoszyckiego.
Produkcja nasion

Agro – Fundusz Mazury zajmuje się głównie produkcją zbóż konsumpcyjnych takich jak pszenica ozima i żyto jak również rzepak.

Celem uzyskania najlepszego efektu corocznie dokonujemy doboru odmian do wysiewu, testując odmiany dostosowane do naszych warunków klimatyczno-glebowych.

Intensywna uprawa pszenicy gwarantuje nam otrzymanie ziarna konsumpcyjnego o wysokiej jakości.

Efektem kończącym coroczną pracę przy uprawach są żniwa. Współpracujemy z firmami usługowymi wynajmując kombajny do zbioru oraz samochody do transportu zbóż.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych zbóż możemy poszczycić się współpracą z firmami ADM Direct Polska, Louis Dreyfus,  Glencore Polska

Zajmujemy się kompleksowym suszeniem zbieranych ziemiopłodów, a w następstwie magazynowaniem i sprzedażą.

Posiadamy trzy  suszarnie w Drogoszach, Bykowie i w Piastach Wielkich

Produkcja Roślinna

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja roślinna. Rośliny kombajnowe w AFM zajmują łącznie areał blisko 3100 ha. Produkcja roślinna koncentruje się głównie na produkcji zbóż konsumpcyjnych takich jak pszenica, jęczmień jary, rzepak oraz rośliny strączkowe nasienne tj. bobik i groch.

Uprawiamy również ziemniaki sadzeniaki.

Produkcja w Spółce oparta jest na dobrych, nowoczesnych praktykach rolniczych. Cały czas dbamy o podnoszenie jakości surowca który uzyskujemy, dlatego stawiamy również na nowoczesne odmiany o najlepszych cechach użytkowych.

Działami wspomagającymi obszar produkcji są dział mechanizacji i suszarniczo-magazynowy. Spółka dysponuje wysokiej klasy sprzętem rolniczym oraz nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi produkcję i zarządzanie.

Ziemniaki

W 2014 roku spółka weszła z rozmachem w produkcję sadzeniaka. Przy użyciu najnowszej technologii uprawy oraz przechowalnictwa ziemniaka, w bardzo krótkim czasie staliśmy się partnerem handlowym największych firm sektora produkcji ziemniaka w Polsce. Nowym działem kierują osoby z wieloletnim doświadczeniem w produkcji sadzeniaka.

Obecnie areał uprawy kształtuje się na poziomie 190ha rocznie. Uwzględniając położenie w północno-wschodniej części kraju posiadamy najdogodniejsze warunki klimatyczne pod uprawę sadzeniaków. Biorąc pod uwagę czynniki wpływające na rozwój uprawy sadzeniaków pozyskujemy obecnie pozycję lidera produkcji sadzeniaka.

Mechanizacja

Dział mechanizacji „Agro-Fundusz Mazury” Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem w niezbędne usługi rolnicze pozostałych działów produkcyjnych firmy. Podstawowym zadaniem działu jest utrzymanie posiadanych maszyn i urządzeń w ruchu.

Do wykonania wszystkich zadań dział mechanizacji posiada wykwalifikowanych operatorów i mechaników jak również warsztaty mechaniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie większości napraw.