Budujemy partnerskie relacje z kontrahentami przy zapewnieniu dbałości o środowisko naturalne

Opieramy się na efektywnej pracy
i doświadczeniu pracowników

Dostarczamy najwyższej jakości żywność oraz produkty rolne

Bazujemy na innowacyjnym podejściu do procesów
i stosowaniu nowoczesnych technologii

Grupa top farms

Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki
Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki
Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki Spółki
Czytaj dalej Czytaj więcej

Top Farms Wielkopolska

Spółka Top Farms Wielkopolska gospodaruje na gruntach rolnych zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach gmin: Czempiń, Kościan, Kamieniec, Gostyń, Poniec, Piaski, Stęszew i Krzywiń. Działalność firmy koncentruje się na produkcji zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz ziemniaków. Produkujemy również znaczące ilości kwalifikowanego materiału siewnego głównie zbóż, ale także roślin wysokobiałkowych oraz drobnonasiennych.

Top Farms Wielkopolska jest także znaczącym w kraju producentem mleka. Firma posiada stado liczące blisko 1400 sztuk bydła mlecznego, dzięki czemu sprzedaje rocznie ponad 7,3 miliona litrów najwyższej jakości mleka .

 

W swojej strukturze mamy również sady objęte programem integrowanej ochrony, położone w miejscowości Głuchowo. Łączna powierzchnia nasadzeń wynosi blisko 30 ha, z czego:
jabłka – 20 ha
czerwona porzeczka – 6 ha
cukinia – 1 ha
bataty – 1 ha

 

Z zebranych owoców tłoczymy naturalne i pyszne soki znane pod marką SOGO. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę www.soksogo.pl.

Top Farms Wielkopolska słynie również z produkcji wysokiej jakości spirytusu surowego, głównie żytniego. Spirytus ten wykorzystywany jest przez wiodących producentów wódek. Działające gorzelnictwo firmy produkuje spirytus przy zachowaniu tradycyjnych technologii.

Nadrzędną dewizą Top Farms Wielkopolska jest jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Produkcja w firmie prowadzona jest zgodnie z kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych, systemem Integrowanej Produkcji. Dbamy o środowisko poprzez uzupełnianie pasów zieleni śródpolnej oraz tworzenie nowych alei przydrożnych, które są doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt. Nowe pasy zieleni stanowią uzupełnienie dla pasów zadrzewień założonych w połowie XIX-tego wieku przez generała Dezyderego Chłapowskiego.

W 2011 roku w spółce wyodrębniona została działalność Doświadczalnictwa odmianowego, a także obszar dotyczący nowych produktów nawozowych i chemicznych. Dzięki współpracy z hodowcami oraz koncernami produkującymi nawozy i środki ochrony roślin możemy prowadzić działania w sposób zgodny z metodyką podstawowych jednostek badawczych w Polsce.

Część doświadczeń prowadzona jest wspólnie z odbiorcami surowców produkowanych przez firmę. Spółka dysponuje najwyższej jakości sprzętem rolniczym, a także nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych surowców Top Farms Wielkopolska może poszczycić się współpracą z największymi przetwórcami rolno-spożywczymi na rynku, będącymi jednocześnie dla Spółki odbiorcami największych partii towarów.

Czytaj dalej Czytaj więcej

Agro Fundusz Mazury

Agro – Fundusz Mazury Sp. z o.o. gospodaruje na gruntach rolnych na terenie Warmii i Mazur. Należy do grona najlepszych gospodarstw wielkoobszarowych w regionie. Nasze uprawy rozmieszczone są na terenach powiatów kętrzyńskiego, bartoszyckiego i olsztyńskiego.
Czytaj dalej Czytaj więcej

Jagrol

Spółka Jagrol zarządza polami uprawnymi mieszczącymi się w województwie wielkopolskim, na terenie gmin Kórnik, Kleszczewo i Środa Wielkopolska o łącznym areale niemal 1500 ha. Podstawowym przedmiotem działalności są uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt. Produkcja roślinna jest najważniejszym działem spółki, który generuje z  blisko 63% ogółu przychodów. W jego ramach wyróżniamy Dział Roślin Kombajnowych, Dział Ziemniaka oraz Dział Roślin Paszowych.

Zaangażowanie wszystkich pracowników spółki sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać najbardziej surowym wymaganiom naszych klientów, przetwórców spożywczych i wytwarzać dla nich wysokiej jakości surowce.

Struktura upraw

W uprawie zbóż przeważają zboża nasienne, głównie pszenica ozima oraz żyto. W uprawach roślin paszowych przoduje kukurydza i lucerna. Dominującym działem produkcji roślinnej jest uprawa ziemniaków z przeznaczeniem na chipsy i frytki, choć co ciekawe ziemniak nie stanowi większości w strukturze zasiewów. Ziemniaki zajmują około 360 ha, z czego większość, bo aż 340 ha, stanowią ziemniaki przeznaczone na chipsy.

Obok produkcji roślinnej, Jagrol zajmuje się również produkcją mleka pozyskiwanego od krów rasy HF. Posiadane stado liczy ok. 1200 szt., w tym ok. 450 szt. jałówek. Zarówno krowy mleczne, jak i głównie żeńska młodzież, utrzymywane są w fermie w Szczodrzykowie.

Rocznie gospodarstwo sprzedaje 7,6 litrów mleka, pozyskiwanego w hali udojowej typu rybia ość, wyposażonej w nowoczesny system zarządzania stadem Afimilk. Krowy utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym, z boksami legowiskowymi.  Wpływa to na wysoki poziom dobrostanu zwierząt oraz niskie brakowanie, do 30%.  Stosowane „pedometry plus” pozwalają kontrolować rozród stada i okres międzywycieleniowy, co z kolei wpływa na jego wyższą wydajność.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo

Początek produkcji ziemniaka przypada na rok 1999, a czynnikiem gwarantującym poprawę produkcyjności jest m.in. certyfikat GlobalG.A.P.  Coroczne odnawianie certyfikatu bezpiecznej żywności w zakresie produkcji ziemniaka wymaga rygorystycznego przestrzegania wymagań z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Pracownicy są szkoleni w zakresie zasad zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, takich jak podstawowe wymagania systemu HACCP,  Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej i Rolniczej dla pracowników bezpośrednio związanych z produkcja wyrobów, a także zasady utrzymania czystości w strefie produkcyjnej, magazynowej i socjalnej na każdym stanowisku pracy.

 

 

Nawadnianie upraw i troska o środowisko

Spółka posiada 70 ha zbiorników retencyjnych wraz z całą infrastrukturą służącą do nawadniania. Profesjonalne zastawki pozwalają gromadzić ok. 450 tys. m3 wody. Aby ograniczyć ilość zużywanej wody do hydratyzacji spółka Jagrol korzysta z inteligentnego systemu monitorującego wilgotność gleby. Istotne również jest badanie organoleptyczne, umożliwiające  sprawdzenie w którym miejscu potrzebny jest zabieg. Dzięki takiej infrastrukturze jesteśmy wstanie  nawodnić 100 %  pól uprawianych pod ziemniaki.

Charakter i położenie zbiorników i ich pozytywny wpływ mikroklimat spowodowały, że stały się siedliskiem wielu ptaków wodnych, wodno-błotnych i błotnych. Jesienią 2013 roku PTOP„ Salamandra” umieściło na zalewie w Szczodrzykowie i Pierzchnie platformy lęgowe dla ptaków, które za pomocą fotokamer pozwalają monitorować lęgi ptaków. Ptaki te przyciągają na nasz teren wielu ornitologów z kraju i zagranicy. Zbiorniki retencyjne są też miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców, chętnie korzystają z nich wędkarze.

Odpowiedzialność społeczna

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest symbioza z okolicznymi społecznościami i instytucjami, z którymi wspólnie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia takie, jak np.: #Drużyna Miłości, Kórnickie Dni Nauki i Kultury, cotygodniowe praktyki dla uczniów szkół rolniczych oraz zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach Małej Akademii Top Farms.

 

 

 

 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia naszego gospodarstwa, jak również na nasz profil na Facebooku facebook.com/Jagrol, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co u nas słychać.

Czytaj dalej Czytaj więcej

Top Gen

Firma TOP GEN działa na rynku hodowlanym od 2007 r. Od początku działalności zajmujemy się wdrażaniem osiągnięć światowej genetyki do polskich programów hodowlanych, poprzez sprzedaż nasienia buhajów pochodzących z najlepszych linii hodowlanych na świecie. Buhaje te są szczegółowo wyceniane na podstawie wydajności, pokroju i cech funkcjonalnych ich córek, co gwarantuje ich wysoką wartość genetyczną i hodowlaną.

TOP GEN jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę czołowych firm z branży hodowlanej: Cogent Breeding Ltd (Anglia), Evolution – dawniej Sersia France (Francja),  GENEX  (USA) oraz STgenetics (USA).

TOP GEN oferuje światowej klasy genetykę dopasowaną do różnorodnych potrzeb naszych klientów. W szerokiej ofercie znajduje się nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych w wersji tradycyjnej  oraz seksowanej (również SexedUltra 4M).

Nowością  na rynku są buhaje wycenione  genomowo. Genomika stanowi skuteczne oraz dające jednolite wyniki narzędzie wyceny. Stosowanie nasienia kilku najlepszych buhajów genomowych umożliwia bardzo szybki genetyczny postęp oraz poprawę rentowności stada.

Istniejemy po to, aby udzielać wsparcia hodowcom w realizacji ich planów hodowlanych,  poprzez dostęp do  najnowszych technologii oraz profesjonalną obsługę na terenie całego kraju. Naszym celem jest dostarczanie produktu, który charakteryzuje się pełną równowagą pomiędzy dobrym pokrojem, a wysoką produkcją, gwarantujący długowieczne, bezproblemowe zwierzęta, przynoszące wysoki zysk hodowcom bydła.

Oferujemy:

 • fachowe doradztwo,
 • szeroką gamę produktów (nasienie w wersji tradycyjnej oraz seksowanej 2M i 4M),
 • kursy inseminacji krów/ kóz/owiec/świń,
 • sprzedaż sprzętu  inseminacyjnego,
 • komputerowe programy do kojarzeń,
 • maści i preparaty zootechniczne dla krów,
 • preparaty do higieny doju,
 • wentylatory do budynków inwentarskich,

 Top Gen prezentuje najnowocześniejsze technologie w hodowli, pokazując właściwy kierunek rozwoju.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.topgen.pl.

Czytaj dalej Czytaj więcej

Top Farms Siedlisko

Top Farms Sp. z o.o. Filia w Siedlisku gospodaruje na gruntach rolnych położonych na terenie województwa Lubuskiego. Jest to historycznie pierwsza spółka Grupy Top Farms, będąca jednocześnie jednym z najlepszych gospodarstw pod względem jakości gleb, ale także organizacyjnym i produkcyjnym.

Spółka w całości koncertuje się na produkcji roślinnej. Technologicznie, z uwagi na bardzo trudną obróbkę ciężkich gleb, od lat stosujemy są tu uproszczenia w uprawie.

Wyjątkowe położenie gospodarstwa w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry, jego topograficzny rozłóg i wielkość pól, a także stosunkowo proste zmianowanie ułatwiają prowadzenie uproszczonego modelu organizacyjnego. Baza mechanizacyjna i magazynowa zlokalizowana jest niemal centralnie w gospodarstwie, stąd działania logistyczne przebiegają bardzo sprawnie i efektywnie. Wieloletnia praktyka kadry zarządzającej w specyficznych warunkach gospodarstwa w Siedlisku wpływa na wysokie osiągnięcia produkcyjne i niepowtarzalny, rozwojowy charakter firmy.

Czytaj dalej Czytaj więcej

Top Farms Agro

Spółka Top Farms Agro to firma nasienna wywodząca się z tradycji rolniczej. Jako farmerzy zdajemy sobie sprawę, że na obecnym etapie rozwoju rolnictwa, głównym czynnikiem pozwalającym zwiększać jakość i ilość plonu jest odpowiedni materiał siewny. Stąd też zawsze poświęcaliśmy wiele czasu oraz wysiłku na dobór odpowiednich odmian oraz na staranne przygotowanie ziarna do siewu. Dopiero potwierdzone w produkcji polowej wyniki są dla nas wiarygodną miarą oceny danej odmiany.

Prezentujemy odmiany, które od kilku lat z powodzeniem uprawiamy w naszych gospodarstwach. Kupując materiał siewny dla naszych gospodarstw, rozumiemy potrzeby klienta, jego oczekiwania i to na tej podstawie zdefiniowaliśmy swoje zadania jako firmy produkującej nasiona.

Uważamy, że rola firmy nasiennej polega na przemyślanym doborze odmian, starannej produkcji polowej i obróbce maszynowej nasion. Zapewniamy klientowi profesjonalne doradztwo i dostawę, gwarantującą wysiew w optymalnym terminie agrotechnicznym.

 

Strona internetowa Top Farms Agro – klik

Czytaj dalej Czytaj więcej

Centrum Usług Wspólnych

W związku z dynamicznym rozwojem oraz wzrostem liczby spółek funkcjonujących w ramach Grupy Top Farms w roku 2010 podjęto decyzję o powołaniu Centrum Usług Wspólnych.

Celem powstania CUW Grupy Top Farms jest poprawa jakości i efektywności, zapewnienie spójności i elastyczności oraz uzyskanie efektu synergii dla wszystkich spółek Grupy w następujących obszarach działalności:

 • Księgowość,
 • Reporting,
 • Windykacja i doradztwo finansowe,
 • Kadry i Płace,
 • IT.

W praktyce oznacza to, iż podstawowym zadaniem CUW jest bieżące wsparcie spółek Grupy Top Farms w zakresie wyżej wymienionych funkcji finansowo-administracyjnych oraz wdrażanie zasad i procedur obowiązujących w Grupie w podmiotach wchodzących do Grupy. Centrum Usług Wspólnych ma zapewnić najwyższą jakość usług, a także optymalizację procesów i kosztów administracyjnych poprzez koncentrację kompetencji w poszczególnych obszarach oraz specjalizację.

Jesteśmy doświadczonym zespołem, zaangażowanym w nasze codzienne obowiązki i czerpiącym z niej dużo satysfakcji. Przy włączaniu kolejnych obszarów do Centrum Usług Wspólnych nadrzędnym celem jest dla nas zachowanie ciągłości biznesowej. Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych udało nam się znacznie przyspieszyć i usprawnić obieg informacji.

Centrum Usług Wspólnych Grupy Top Farms stawia sobie za cel stałe doskonalenie jakości świadczonych usług.

Czytaj dalej Czytaj więcej

Top Farms Głubczyce

Top Farms Głubczyce znajduje się w południowej części województwa opolskiego na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów i Pawłowiczki i gospodaruje na jednych z najlepszych gruntów w Polsce.

Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka. Każdego roku TFG posiada w ofercie sprzedaży ok. 44  tys. ton zbóż, 6 tys. ton rzepaku, 50 tys. ton buraków cukrowych oraz 44  tys. ton ziemniaków. Spółka jest jednym z największych w kraju producentem mleka. Posiada liczące ok. 1600  sztuk krów mlecznych stado produkujące ponad 17,5  mln litrów mleka rocznie.

W swojej działalności posługujemy się kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych. Prowadzimy gospodarkę rolną z zastosowaniem najnowszych technologii upraw z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Nasze ziemniaki, rzepak i pszenica posiadają certyfikat GlobalG.A.P. Jesteśmy największym producentem ziemniaków w Polsce. Wysoka jakość naszych produktów znalazła uznanie wśród najbardziej wymagających kontrahentów – z naszych ziemniaków produkowane są zupki dla niemowląt.

 

 

 

 

Współpracujemy z uczelniami i akademiami działając na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Jesteśmy jednym z członków konsorcjum PolSoja którego zadaniem jest ”Unowocześnianie technologii uprawy konwencjonalnej odmian soi (Glycine max) w warunkach Polski”.

O sukcesie TFG decyduje przedsiębiorczość, pracowitość, umiejętności dostosowania się do warunków gospodarowania i potrzeb rynku. Jesteśmy  laureatem konkursu Agroliga w województwie opolskim, w którym zajęliśmy I miejsce i tytuł Agromistrza AgroLigi 2014 w kategorii firm przetwórstwa rolno-spożywczego i usług. Nasza soja jest laureatem konkursu „Opolska Marka 2019” organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w kategorii „produkt” w grupie średnich i dużych firm województwa opolskiego.

Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów Top Farms Głubczyce może poszczycić się współpracą z tak znanymi markami jak Nutricia, Frito Lay, McCain, The Lorenz Bahlsen Snack-Word, ZT Bielmar, GoodMills, Glencore, GlobalMalt, OSM w Bieruniu, OSM w Radomsku, Südzucker i inni.

Czytaj dalej Czytaj więcej

Książ-Rol

Książ Rol Sp. z o.o. gospodaruje na gruntach rolnych położonych na terenie województwa Wielkopolskiego w gminie Książ Wielkopolski. Spółka dołączyła do Grupy Top Farms z końcem września 2017 roku. Głównymi filarami produkcji firmy są produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.

Specjalizacja produkcji roślinnej skupia się na wytwarzaniu zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz roślin paszowych na potrzeby produkcji zwierzęcej. Produkcja zbóż specjalizuje się również w reprodukcji kwalifikowanego materiału siewnego na potrzeby siostrzanej spółki Top Farms Agro.

Wielkość produkcji to w przypadku zbóż łącznie blisko 4 tys. ton, około 1 tys. ton rzepaku i prawie 7 tys. ton buraków cukrowych.

Produkcja roślin paszowych to głównie kukurydza kiszonkowa, trawy, lucerna, a także słoma na potrzeby fermy bydła.

Produkcja zwierzęca to głównie chów bydła mlecznego z pogłowiem 370 krów mlecznych oraz zapleczem odchowu młodzieży. W ramach hodowli bydła pracujemy nad podnoszeniem cech użytkowych, w tym wydajności stada wykorzystując dostęp do najnowszych technologii  żywienia i zarządzania produkcją zwierzęcą w Grupie Top Farms.

Położenie gospodarstwa, jego topografia i rozłóg pól pozwala na zlokalizowanie bazy mechanizacyjnej oraz ośrodka magazynowania niemal w centralnym położeniu gospodarstwa. Ułatwia to procesy logistyczne i podnosi ich sprawność dając wysoką efektywność wykorzystania zasobów.

W skład gospodarstwa wchodzą liczne użytki zielone położone na terenach pobliskich nadwarciańskich rozlewisk wodnych, a także stawów i cieków wodnych. W ich pobliżu skupiają się liczne gromady ptaków wodnych i błotnych, w tym krzyżówki, głowienki, a także sieweczki oraz biegusy. Występują też ważne ornitologicznie gatunki ptaków drapieżnych takie jak na przykład kanie.

Wieloletnia praktyka kadry zarządzającej w warunkach gospodarstwa w Książ Rolu wpływa na stosowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki, a w efekcie na wysokie osiągnięcia produkcyjne i rozwojowy charakter firmy.

mapa

NASZE MARKI

Logo Marki Logo Marki
Logo Marki Logo Marki
Logo Marki Logo Marki

Najnowsze wydarzenia:

Dekarbonizacja przez rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne odpowiedzią na wyzwania związane z dekarbonizacja systemu żywnościowego

Rolnictwo regeneracyjne może stanowić jedno z kluczowych rozwiązań wielu wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoją europejskie systemy żywnościowe, i przyczynić się do osiągnięcia celów strategii Unii Europejskiej w zakresie gleby i różnorodności biologicznej.

Już 16 czerwca br. o godz. 15.45 podczas konferencji Future Food 2022, organizowanej w Brukseli w Centrum Kongresowym przez EIT Food, Iain Dykes, dyrektor zarządzający Spearhead Czech, zaprezentuje efekty Biologizacji, czyli wdrażanych od dziesięciu lat w gospodarstwach Grupy Spearhead International praktyk rolnictwa regeneracyjnego i wraz z innymi uczestnikami warsztatów omówi sposoby na zwiększenie skali i włączenie ich do głównego nurtu w UE.

Zestaw praktyk z pogranicza rolnictwa ekologicznego, stosowanych przez rolników na długo przed erą industrializacji i chemizacji rolnictwa, znajduje się obecnie w czołówce badań agronomicznych i środowiskowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów i inwestorów na zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności, decydenci i przedsiębiorstwa rolno-spożywcze badają sposoby zastosowania bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych na dużą skalę.

Czy rolnictwo regeneracyjne już dziś może spełnić obietnicę ochrony naszych ekosystemów i produkcji zdrowszej żywności, jednocześnie umożliwiając rolnikom czerpanie korzyści z żywności i usług ekosystemowych, które dostarczają społeczeństwu? Continue reading „Dekarbonizacja przez rolnictwo regeneratywne”

czytaj dalej Czytaj Dalej